Show simple item record

dc.contributor.advisorHaimi, Jari
dc.contributor.advisorHalme, Panu
dc.contributor.advisorTuittila, Satu
dc.contributor.authorHerranen, Elli
dc.date.accessioned2022-01-18T06:36:40Z
dc.date.available2022-01-18T06:36:40Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79379
dc.description.abstractGlobalisaation ja ilmastonmuutoksen vaikutuksesta maailma on suuressa muutoksessa. Kouluopetuksen on pystyttävä vastaamaan tähän muutokseen, jotta myös tuleviin haasteisiin löytyy osaajia. Yhtenä ratkaisuna voisi olla taiteen tuoman luovuuden lisääminen esimerkiksi luonnontieteiden opetuksessa. Tässä tutkimuksessa selvitettiin 2-luokkalaisten asenteiden ja tietämyksen välistä yhteyttä taidetta ja tiedettä sisältävän opetuskokonaisuuden jälkeen, jossa käsiteltiin pölyttäjiä ja niiden merkitystä. Lisäksi selvitettiin mitä uutta oppilaat kokivat oppineensa pölyttäjistä. Myös luokkien opettajien mielipiteitä kartoitettiin projektin toimivuudesta ja uuden opetussuunnitelman mukaisuudesta. Opetuskokonaisuus koostui ennakkomateriaalista ja tutkijoiden tekemästä kouluvierailusta. Kouluvierailu sisälsi 45 minuutin toiminnallisen opetustuokion sekä 60 minuuttia tanssillisen luovan liikkeen työpajan. Kouluvierailuihin osallistui 12 koululuokkaa, joista viisi vastasi sähköiseen kyselyyn. Opettajista kymmenen vastasi kyselyyn. Tulosten mukaan tietämyksen ja kiinnostuksen välinen riippuvuus oli tapauskohtaista ja vähäistä. Pääsääntöisesti oppilaat kuitenkin pitivät tapahtumaa ja sen aihetta mielenkiintoisena. Oppilaat myös kokivat oppineensa uusia asioita pölyttäjistä tapahtuman aikana. Opittuja asioita olivat muun muassa mehiläistanssi, pölyttäjien tärkeys ja toiminta pölyttäjinä. Opettajien mielestä tapahtuma oli uuden opetussuunnitelman mukainen ja auttoi monikanavaisuudellaan oppilaita ymmärtämään pölyttäjien tärkeyttä ja elintapoja. Kouluopetuksessa olisi syytä kiinnittää enemmän huomiota valittuihin opetustapoihin ja lisätä etenkin taiteellisia keinoja. Nämä keinot voisivat kehollisuudellaan ja luovuudellaan lisätä oppilaiden tarttumapintaa vaikeisiin aiheisiin ja parantaa oppimistuloksia.fi
dc.description.abstractGlobalisation and climate change are causing a significant change on Earth. Education should be able to react to this alteration as there is a need for a variety of new kinds of professionals in the future. Addition of creativity brought by Arts in teaching natural sciences could be one solution. The aim of this study was to examine the relation between of attitude and knowledge of 8-year-old pupils after a lesson about pollinators and their meaning in the nature. This lesson combined Science and Arts as a teaching method. In addition, the aim was to find out which new things pupils felt they have learnt about pollinators during the lesson. Teachers’ opinions about usability and adaptiveness to the new curriculum of this lesson project were also surveyed. This lesson project consisted of prematerial and school visits done by researchers. The school visit included a 45-minute activating teaching lesson and a 60-minute dance-like creative motional workshop. 12 classes took part in the school visits, five of them answered to the online survey. Ten of the teachers answered to the survey. According to the results, the correlation between attitude and knowledge was occasional and quite weak Most of the pupils found the project and its topic interesting. Pupils also felt that they learnt new information about pollinators during the lesson project. Examples of things they learnt were the ”Bee dance”, the importance of pollinators and the pollinators’ role in pollination in general. Teachers found the project was compliant with the new curriculum and it assisted pupils to understand the importance of pollinators and their life cycle with multichannel methods. Based on this study it can be concluded that more attention should be paid teaching methods and artful methods should especially be added in school teaching methods. These methods could increase the understanding of challenging subjects and improve the learning results of pupils with motionality and creativity.en
dc.format.extent84
dc.language.isofi
dc.subject.otheropetuskokonaisuus
dc.titleTieteen ja taiteen yhdistäminen opetusmenetelmäksi : aiheena pölyttäjät
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202201181148
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineBiologian opettajankoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher education programme in Biologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi4014
dc.subject.ysobiologia
dc.subject.ysotaidekasvatus
dc.subject.ysotiedekasvatus
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoopetusmenetelmät
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysotaide
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoluonnontieteet
dc.subject.ysotiede
dc.subject.ysopölyttäjät


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record