Show simple item record

dc.contributor.authorHirvonen, Terhi
dc.contributor.authorSume, Helena
dc.contributor.authorLeskinen, Markku
dc.date.accessioned2021-10-25T11:44:52Z
dc.date.available2021-10-25T11:44:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationHirvonen, T., Sume, H., & Leskinen, M. (2015). Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten sosiaalinen asema lähikoulussa luokilla 1-4. <i>Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti</i>, <i>25</i>(2), 30-46. <a href="https://bulletin.nmi.fi/2017/05/08/sisakorvaistutetta-kayttavien-lasten-sosiaalinen-asema-lahikoulussa-luokilla-1-4-2/" target="_blank">https://bulletin.nmi.fi/2017/05/08/sisakorvaistutetta-kayttavien-lasten-sosiaalinen-asema-lahikoulussa-luokilla-1-4-2/</a>
dc.identifier.otherCONVID_24729573
dc.identifier.otherTUTKAID_66264
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78311
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli kuvata sisäkorvaistutetta käyttävien oppilaiden (jatkossa SI-oppilaiden) sosiaalista asemaa lähikouluissa luokilla 1–4. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, oliko SI-oppilaille muodostunut ystävyyssuhteita ja vastavuoroisen torjunnan suhteita muiden luokkalaisten kanssa ja olivatko he osana kaveriryhmiä. Lisäksi tutkittiin, muuttuiko heidän sosiaalinen asemansa luokilla 1–4. Tutkimuksen kohteena oli kuusi lähikoulun luokkaa, joissa opiskeli SI-oppilas. Tutkimus tehtiin sosiometrisellä menetelmällä, jossa luokkien oppilaat valitsivat kolme mieluisinta ja kolme vähiten mieluista leikkitoveria. Tulokset analysoitiin muodostamalla nimeämisten perusteella sosiogrammeja. Lisäksi SI-oppilaille laskettiin standardoidut z-pistemäärät neljään kategoriaan: suosio, epäsuosio, sosiaalinen suosio ja sosiaalinen näkyvyys. Tutkimuksessa ilmeni, että lähes puolet (45,8 %) kaikista SI-oppilaiden sosiaalisen aseman statuksista oli torjutun statuksia. SI-oppilaiden sosiaalinen asema vaihteli eri vuosiluokilla, ja erityisesti kolmannella luokalla se usein heikkeni. Kuitenkin yli puolet SI-oppilaista kuului johonkin kaveriryhmään vähintään yhdellä vuosiluokalla ja lähes kaikilla heistä oli ystävyyssuhteita. Tutkimustulosten mukaan SI-oppilaat olivat lähikoulussaan heikommassa sosiaalisessa asemassa kuin heidän kuulevat vertaisensa. Sosiaaliseen asemaan vaikuttavat kuitenkin useat asiat, esimerkiksi persoonallisuus, ja niitä olisi kiinnostavaa selvittää jatkotutkimuksena.fi
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherNiilo Mäki Säätiö
dc.relation.ispartofseriesOppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti
dc.relation.urihttps://bulletin.nmi.fi/2017/05/08/sisakorvaistutetta-kayttavien-lasten-sosiaalinen-asema-lahikoulussa-luokilla-1-4-2/
dc.rightsIn Copyright
dc.titleSisäkorvaistutetta käyttävien lasten sosiaalinen asema lähikoulussa luokilla 1-4
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202110255341
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange30-46
dc.relation.issn2342-9046
dc.relation.numberinseries2
dc.relation.volume25
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© 2015 Niilo Mäki Säätiö
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysososiometria
dc.subject.ysokuulovammaiset
dc.subject.ysovertaissuhteet
dc.subject.ysoystävät
dc.subject.ysosisäkorvaistutteet
dc.subject.ysokoululaiset
dc.subject.ysososiaalinen asema
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4080
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4106
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p26335
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p20879
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p20704
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p16485
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2133
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright