Show simple item record

dc.contributor.advisorIsosomppi, Leena
dc.contributor.authorVuorio, Anna
dc.contributor.authorLatva-Mäenpää, Laura
dc.date.accessioned2021-09-13T05:57:10Z
dc.date.available2021-09-13T05:57:10Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77755
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia mahdollisia haasteita vastavalmistuneet luokanopettajat ovat kokeneet työuran alussa sekä millaista perehdytystä ja tukea vastavalmistuneet luokanopettajat kokivat saaneensa uransa alkuvaiheessa. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja sen lähestymistapa oli fenomenologis-hermeneuttinen. Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella pääsääntöisesti Facebookin suljettujen Alakoulun aarreaitta ja al-ku-o-pet-ta-jat -ryhmien kautta tammi-helmikuussa 2021. Tutkimukseen osallistui 19 vastavalmistunutta luokanopettajaa. Vastavalmistuneiden luokanopettajien kokemissa haasteissa ensimmäisten työvuosien aikana korostuivat opettajankoulutuksen vastaamattomuus työelämään, lyhyet työsuhteet, erilaiset oppijat sekä perehdytyksen ja tuen puute. Tuloksista voidaan päätellä, että vastavalmistuneet luokanopettajat kokevat työn alkuvaiheen haasteelliseksi. Opettajaopintojen täytyisi antaa enemmän tietoa luokanopettajan työn arkeen sekä erilaisten oppijoiden kohtaamiseen ja tukemiseen. Suurin osa vastavalmistuneista luokanopettajista koki perehdytyksen olevan osittain puutteellista, tai se puuttui jopa kokonaan. Työyhteisöltä ja vertaisilta saatu tuki koettiin merkittäväksi asiaksi työuran alussa. Tuloksissa korostuu myös taito rajata työ ja vapaa-aika sekä armollisuus itseä kohtaan. Suomessa ei ole säädöksiin perustuvaa systemaattista induktiovaiheen tukijärjestelmää. Tutkimuksemme tulokset kuitenkin vahvistavat tukijärjestelmän tarpeellisuuden työhöntulovaiheessa.fi
dc.format.extent97
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherinduktiovaihe
dc.subject.otherinduktiovaiheen haasteet
dc.subject.othertuki
dc.titleLuokanopettajien kokemat haasteet ja koettu tuki työuran alussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202109134852
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoperehdyttäminen
dc.subject.ysovastavalmistuneet
dc.subject.ysotyöelämä
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record