Show simple item record

dc.contributor.advisorKepler-Uotinen, Kaili
dc.contributor.authorAhonen, Netta
dc.contributor.authorHämäläinen, Anni
dc.date.accessioned2021-08-20T05:43:00Z
dc.date.available2021-08-20T05:43:00Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77436
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia alakoulun oppilaiden ja luokanopettajien ajatuksia ja kokemuksia emotionaalisesta turvallisuudesta kouluympäristössä. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia emotionaaliseen turvallisuuteen liittyviä tekijöitä alakoulun oppilaat tuovat kouluympäristöstä esille. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, millä tavoin vertaiset ja opettajat liittyvät oppilaiden emotionaalisen turvallisuuteen sekä selvittää, millaisia keinoja opettajilla on emotionaalisen turvallisuuden edistämiseksi kouluympäristössä. Tutkimuksen teoreettinen pohja rakentui emotionaalisen turvallisuuden osa-alueista. Tutkimusmenetelmänä oli laadullinen tutkimus ja aineistonkeruumenetelmänä toimi kyselylomake. Tutkimusaineisto kerättiin syksyllä 2019. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin sekä teorialähtöistä sisällönanalyysia että aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tutkimustulokset osoittivat, että emotionaaliseen turvallisuuden kannalta merkityksellisiä tekijöitä ovat kiusaaminen, osallisuuden kokemus, kouluympäristön ilmapiiri, fyysisen koskemattomuuden kunnioittaminen, vertaisten välinen toiminta ja vuorovaikutus. Lisäksi opettajan olemus, läsnäolo, johdonmukaisuus ja vuorovaikutus oppilaiden kanssa liittyvät oppilaan kokemukseen emotionaalisesta turvallisuudesta. Tutkimuksesta selvisi, että opettajan on mahdollista edistää oppilaan emotionaalista turvallisuutta kouluympäristössä erilaisten vuorovaikutukseen, opettajien toimintatapoihin ja opettajan ammattietiikkaan liittyvien keinojen avulla. Tutkimuksen mukaan emotionaalisen turvallisuuden merkitys kouluympäristössä on keskeinen.fi
dc.format.extent91
dc.language.isofi
dc.subject.otheremotionaalinen turvallisuus
dc.subject.othervertaiset
dc.titleAlakoulun oppilaiden ja luokanopettajien ajatuksia ja kokemuksia emotionaalisesta turvallisuudesta kouluympäristössä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202108204601
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoturvallisuus
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysokouluympäristö
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysokoulut
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoalakoulu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record