Show simple item record

dc.contributor.advisorSkippari, Mika
dc.contributor.authorKarhu, Lotta
dc.date.accessioned2021-06-18T07:02:05Z
dc.date.available2021-06-18T07:02:05Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76681
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat koronaviruksen aiheuttamassa kriisitilanteessa ympäristövastuulliseen kulutuskäyttäytymiseen. Tutkimusaihe on ajankohtainen ja tärkeä, sillä tutkimusta ympäristövastuullisesta kulutuskäyttäytymisestä kriisitilanteessa on hyvin vähän. Tässä tutkielmassa haluttiin selvittää, miten tuotetietämys, ympäristöhuoli, terveystietoisuus ja aikaisempi käyttäytyminen vaikuttavat korkeakouluopiskelijoiden asenteiden muodostumiseen, sekä tarkastella asenteen ja ostoaikomuksen välistä suhdetta. Työn teoreettinen osuus jakautuu kahteen erilliseen lukuun. Ensimmäisessä luvussa aiemman kirjallisuuden avulla pyritään ymmärtämään kriisitilanteiden vaikutusta kuluttajiin ja kuluttajakäyttäytymiseen. Toisessa teorialuvussa ympäristövastuullista ostokäyttäytymistä tarkastellaan arvoteorioiden ja aiempien ympäristövastuullisen kulutuskäyttäytymisen tutkimusten avulla. Näiden tutkimusten pohjalta muodostetaan myös tutkimusmalli sekä tutkimushypoteesit, jotka esitellään teorialuvun lopussa. Tutkielman aineisto kerättiin kyselylomakkeella ja kyselyyn vastasi 100 Jyväskylän yliopiston opiskelijaa. Kyselyyn vastanneista 48% ilmoitti lisänneensä ympäristövastuullisia tuotevalintoja päivittäistavarakaupassa koronavirustilanteen seurauksena. Vastaajat ilmoittivat käyttäneensä muuttuneen arjen seurauksena vapautuneita resursseja vastuullisempiin valintoihin. Tutkimustulokset osoittavat, että selittävistä muuttujista vain ympäristöhuolella havaittiin olevan vaikutus kuluttajien asenteen muodostumiseen. Aiemmista tutkimuksista poiketen, tuotetietämyksellä, terveystietoisuudella ja aikaisemmalla käyttäytymisellä ei havaittu olevan vaikutusta asenteeseen. Tämän tutkimuksen yksi mielenkiintoinen löydös oli se, että aikaisempi käyttäytyminen (ennen koronaa) ei vaikuta asenteen muodostumiseen, mutta sen sijaan aikaisempi käyttäytyminen selittää ostoaikomuksen muodostumista jopa asennetta enemmän. Tämä havainto korostaa rutiinien merkitystä tulevan käyttäytymisen ennustajana.fi
dc.format.extent74
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleYmpäristövastuullinen kuluttaminen kriisitilanteessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106183878
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMarkkinointifi
dc.contributor.oppiaineMarketingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20423
dc.subject.ysoCOVID-19
dc.subject.ysoostokäyttäytyminen
dc.subject.ysokuluttajakäyttäytyminen
dc.subject.ysoasenteet
dc.subject.ysoympäristötietoisuus
dc.subject.ysokriisit
dc.subject.ysoympäristövastuu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record