Show simple item record

dc.contributor.advisorPitkänen-Huhta, Anne
dc.contributor.authorUotila, Noora
dc.date.accessioned2021-06-11T12:21:23Z
dc.date.available2021-06-11T12:21:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76469
dc.description.abstractSyksyllä 2021 käyttöön otettava lukion opetussuunnitelman perusteet 2019 tuo mukanaan uuden lisän lukion kieltenopetukseen, kieliprofiilin. Kieliprofiilin tavoitteena on kasvattaa lukiolaisen kielitietoisuutta, tehdä näkyväksi monikielisyyttä, sekä edistää kieltenopiskelutaitoja ja itsearviointia. Saadaksemme tietoa kieliprofiilista jo ennen sen virallista käyttöönottoa voidaan tutkia opettajien käsityksiä kieliprofiilista. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää opettajien käsityksiä kieliprofiilista, kieliprofiilin mahdolliset hyödyt ja haitat, sekä kieliprofiilin mahdolliset vaikutukset lukiolaisten kielitietoisuuteen ja kielivalintoihin. Tulokset perustuvat neljän lukion kieltenopettajan haastatteluihin ja ne on analysoitu sisällönanalyysin keinoin, keskittyen opettajien käsityksiin aiheesta. Tutkielman teoreettisena taustana toimivat kielitietoisuus, opettajien uskomukset, kieliprofiili ja lukion opetussuunnitelman perusteet 2019. Tutkimus tarjosi uutta tietoa kieliprofiiliin liittyvistä hyödyistä ja haasteista jo aiemmin tutkittujen tekijöiden korostamisen lisäksi. Kieliprofiilin tuomista hyödyistä opettajat korostivat etenkin kieltenopiskelun motivaation kasvamista ja monikielisten lukiolaisten aseman parantamista. Kieliprofiilin suurimpina haasteina nähtiin lukiolaisten ja opettajien väsymykseen liittyvät tekijät sekä käytännön haasteet, kuten epävarmuus profiilin toteutustavasta. Haastateltavien mukaan kieliprofiili tulee edistämään lukiolaisten kielitietoisuutta, millä voi olla positiivisia vaikutuksia kieltenopiskelulle. Tutkimuksessa selvisi myös, että osa lukiolaisista saattaa jatkaa valinnaisen kielen opiskelua pidempään kieliprofiilin tuoman motivaation avulla, mutta valinnaisia kieliä opiskelevien lukiolaisten määrään ei todennäköisesti saada suurta muutosta kieliprofiililla. Haastatteluiden pohjalta todettiin, että kieliprofiili tulee hyödyttämään ja motivoimaan niitä lukiolaisia, joilla on valmiuksia ottaa vastuuta omasta oppimisestaan, mutta saattaa esiintyä haasteena niille opiskelijoille, joille lukio-opiskelu on haastavaa. Jotta kieliprofiilista saadaan esille sen täydet hyödyt, tulee opettajille tarjota selkeät ohjeet ja valmiita materiaaleja kieliprofiilin toteutukseen. On myös varmistettava, että resursseja tarjotaan myös tulevina vuosina, jotta kieliprofiilia voidaan kehittää eteenpäin sen alkuperäisen toteutustavan jälkeen. Onnistuessaan kieliprofiili voi muuttaa työnhakuprosesseja ja korkeakouluissa opiskelua, sekä tehdä lukioista ja muista yhteiskunnan instituutioista hyväksyvämpiä yhteisöjä lisääntyneen kielitietoisuuden avulla.fi
dc.format.extent66
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.otherEFL
dc.subject.otherlanguage awareness
dc.subject.otherkielitietoisuus
dc.subject.otherkieliprofiili
dc.subject.otherteacher beliefs
dc.subject.otheropettajien käsitykset
dc.titleUpper Secondary Language Teachers' Beliefs about the Language Profile
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106113675
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysokieltenopetus
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysokieltenopettajat
dc.subject.ysolukio
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysoconceptions
dc.subject.ysolanguage teaching
dc.subject.ysoEnglish language
dc.subject.ysolanguage teachers
dc.subject.ysogeneral upper secondary school
dc.subject.ysolanguage learning
dc.subject.ysocurricula
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record