Show simple item record

dc.contributor.advisorRissanen, Mari-Jatta
dc.contributor.authorSuutari, Iitu
dc.contributor.authorTommola, Milja
dc.date.accessioned2021-05-30T15:57:08Z
dc.date.available2021-05-30T15:57:08Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76057
dc.description.abstractLastenkirjallisuudella on ajateltu olevan merkittävä paikka lasten elämässä, vaikka on viitteitä siihen suuntaan, että sen asemaa olisi parannettava ja puolustettava. Myös tunnekasvatuksen merkitystä on viime vuosina korostettu varhaiskasvatuksen kontekstissa ja tarjolla on erilaisia materiaaleja tunnetaitojen tukemiseen. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella perustunteiden käsittelyä sellaisissa lasten kuvakirjoissa, joita ei ollut lähtökohtaisesti suunniteltu täsmämateriaaliksi tunnekasvatukseen. Tutkimuksen syvempänä merkityksenä oli tutkia sitä, minkälaisia mahdollisuuksia kuvakirjat tarjoavat tunteiden käsittelylle. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Aineistona oli kahdeksan vuoden 2010 jälkeen ilmestynyttä lasten kuvakirjaa, joissa tunteet olivat keskeisessä roolissa. Aineistosta etsittiin vastauksia muodostamalla luokituksia tutkimuskysymyksittäin. Kirjojen aiheet tiivistimme viiteen luokkaan, joita ovat arkiset tapahtumat, tutkiminen, sosiaaliset suhteet, ero läheisestä ja uuden todellisuuden rakentaminen. Perustunteiden ilmenemistapoja kuvaavia luokkia ovat tunteiden nimeäminen, keholliset aistimukset, miljöön kuvaukset, äänet sekä ilmeet ja asennot. Tunteiden vaikutus käyttäytymiseen jakautui luokkiin: varautunut käyttäytyminen, itsensä ylittäminen, pysähtyminen, läheisyyteen hakeutuminen, tunteen purkaminen fyysisesti ja syy-seuraussuhteiden muodostaminen. Tutkimuksemme tulosten perusteella voidaan todeta, että kuvakirjojen antama kuva tunteista on monipuolinen, jolloin ne omaavat paljon mahdollisuuksia tunteiden käsittelylle tunnekasvatuksen kontekstissa. On siis perusteltua väittää, että kuvakirjojen on mahdollista tarjota rikas peilauspinta ja keskustelualusta tunteisiin liittyen.fi
dc.format.extent54
dc.language.isofi
dc.subject.otherperustunteet
dc.titlePerustunteet vuoden 2010 jälkeen ilmestyneessä lastenkirjallisuudessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105303302
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysokuvakirjat
dc.subject.ysotunnetaidot
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysolastenkirjallisuus
dc.subject.ysotunnekasvatus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record