Show simple item record

dc.contributor.advisorPirttimaa, Raija
dc.contributor.authorTiikasalo, Elias
dc.date.accessioned2021-05-27T12:57:50Z
dc.date.available2021-05-27T12:57:50Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75992
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisin keinoin alakoulussa työskentelevät erityisopettajat tukevat oppilasta, jolla ilmenee häiriökäyttäytymistä. Tutkimuksen avulla pyrittiin löytämään erilaisia käytännön keinoja käyttäytymisen hallinnan tukemiseen, mutta myös perusteluita, miksi erityisopettajat käyttävät mainitsemiaan keinoja oppilaan käyttäytymisen tukemisessa. Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin ja tutkimuksen aineisto kerättiin verkkokyselylomakkeella. Tutkimukseen osallistui 22 alakoulussa työskentelevää erityisopettajaa, joilla oli kokemusta oppilaista, joilla ilmeni häiriökäyttäytymistä. Tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Erityisopettajien käyttämät keinot muodostivat kuusi pääluokkaa, jotka olivat struktuuri, oppilaan yksilöllinen kohtaaminen, oppimisympäristön ilmapiiri ja palaute käyttäytymisestä, käyttäytymisen ohjaus ja taitojen opettaminen, yhteistyö aikuisten kesken sekä muut oppilaan häiriökäyttäytymistä vähentävät keinot. Lukuunottamatta viimeistä pääluokkaa, jokainen pääluokka sisälsi vähintään viisi keinoa, joilla erityisopettajat tukivat oppilaan käyttäytymisen hallintaa. Opettajien vastauksista löytyi yhteensä 44 erilaista keinoa. Erityisopettajien perustelut käyttämiensä keinojen taustalla vaihtelivat käytetyn keinon mukaan. Eniten keinoja perusteltiin oppilaan itsesäätelytaitojen tukemisella, turvallisuuden tunteen lisäämisellä, kuormituksen vähentämisellä, itsetunnon tukemisella sekä oppilaan ja opettajan välisen vuorovaikutussuhteen rakentamisella.fi
dc.format.extent73
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkäyttäytymisen hallinta
dc.title"Jokainen oppilas käyttäytyy hyvin, jos vain osaa." : erityisopettajien keinoja oppilaan käyttäytymisen tukemiseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105273243
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoongelmakäyttäytyminen
dc.subject.ysokäyttäytymishäiriöt
dc.subject.ysotukeminen
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysoerityisopettajat
dc.subject.ysokäyttäytyminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record