Show simple item record

dc.contributor.advisorLämsä, Anna-Maija
dc.contributor.authorIkonen, Tiia
dc.date.accessioned2021-05-26T12:35:19Z
dc.date.available2021-05-26T12:35:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75969
dc.description.abstractTässä pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin narratiivisen tutkimusmenetelmän keinoin uransa alkuvaiheessa olevien asiantuntijoiden tarinoita psykologisesta turvallisuudesta sekä tämän kerronnan sukupuolittuneisuutta. Tutkimuksen tavoitteena oli erityisesti kuvata ja tulkita yksilöiden antamia merkityksiä psykologisesta turvallisuudesta työympäristössä. Lisäksi kerrontaa tarkasteltiin sosiaalisen sukupuolen tekemisen näkökulmasta, jonka avulla kerronnasta tunnistettiin feminiinisiä ja maskuliinisia puhetapoja. Tutkimuskysymyksiksi määriteltiin: 1) Miten asiantuntijat kuvailevat psykologista turvallisuutta työympäristössä? 2) Millaisia psykologisen turvallisuuden syntymistä estäviä tai edistäviä tekijöitä kerronta sisältää? 3) Millaisia sukupuoleen liittyviä merkityksiä psykologisen turvallisuuden kerrontaan liitetään? Tutkimuksen aineisto hankittiin kymmenen teemahaastattelun avulla, joihin valittiin viisi naista ja viisi miestä. Haastatteluiden kohderyhmäksi määriteltiin asiantuntijatehtävissä työskentelevät henkilöt, jotka olivat vastikään valmistuneet yliopistollisesta kauppakorkeakoulusta tai olivat näiden opintojen loppuvaiheessa. Aineiston analysointiin sovellettiin temaattista analyysiä ja tämän pohjalta aineisto jaettiin kolmeen pääteema-alueeseen: psykologinen turvallisuus henkilökohtaisena voimana, psykologinen turvallisuus yhteisön voimavarana sekä epävarmuuden heijastuminen psykologiseen turvallisuuteen. Ensimmäistä teema-alueista kuvaili yksilöiden ammatillinen itsevarmuus, mikä heijastui vahvaan psykologiseen turvallisuuteen. Näissä tarinoissa kerronta oli pääasiallisesti maskuliinista. Toisen teema -alueen tarinoissa korostui organisaation merkitys psykologisesti turvallisen ilmapiirin luomisessa . Tarinoiden kerronnassa oli sekä maskuliinisia että feminiinisiä elementtejä. Viimeinen teema-alueista edusti heikompaa kokemusta psykologisesta turvallisuudesta, johon vaikutti sekä asiantuntijan heikompi ammatillinen itseluottamus, että puutteellinen työympäristöstä saatu tuki. Näissä tarinoissa painottui feminiiniset puhetavat. Tutkimuksen tuloksiin nojaten voidaan argumentoida organisaatioiden olevan aiheellista panostaa psykologisesti turvallisen työilmapiirin luomiseen ja kehittämiseen.fi
dc.format.extent78
dc.language.isofi
dc.subject.otherpsykologinen turvallisuus
dc.titleAsiantuntijoiden tarinoita psykologisesta turvallisuudesta työpaikalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105263226
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineJohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineManagement and Leadershipen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20424
dc.subject.ysotyöpaikat
dc.subject.ysonarratiivisuus
dc.subject.ysososiaalinen sukupuoli


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record