Show simple item record

dc.contributor.authorMustonen, Sanna
dc.contributor.authorPuranen, Pauliina
dc.date.accessioned2021-05-24T10:59:35Z
dc.date.available2021-05-24T10:59:35Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationMustonen, S., & Puranen, P. (2021). Kielitietoiset käytänteet tukemassa maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden kiinnittymistä ammatilliseen koulutukseen. <i>Kasvatus</i>, <i>52</i>(1), 65-78. <a href="https://journal.fi/kasvatus/article/view/107965" target="_blank">https://journal.fi/kasvatus/article/view/107965</a>
dc.identifier.otherCONVID_86994488
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75913
dc.description.abstractTässä artikkelissa tarkastellaan pedagogisia käytänteitä, jotka tukevat kiinnittymistä sekä kielen ja sisältöjen rinnakkaista oppimista ammatillisessa koulutuksessa. Tiimietnografinen haastattelu- ja havainnointiaineisto kerättiin ammatillisessa oppilaitoksessa kahtena lukuvuonna. Osallistujat ovat myöhään suomalaiselle koulupolulle tulleita maahanmuuttotaustaisia nuoria aikuisia. Näiden seitsemän opiskelijan lisäksi haastateltiin neljäätoista opetus- ja ohjaushenkilökunnan jäsentä. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla, jossa hyödynnettiin ekologista, osallistumista painottavaa lähestymistapaa kielen ja sisältöjen oppimiseen. Tulokset osoittavat, että kielellinen tuki jää herkästi irralleen ammattisisältöjen opetuksesta. Vuorovaikutuksen tietoinen rakentaminen tukee kiinnittymistä ja ammatillisen kielitaidon oppimista. Osallistujien kielitaidon eri osa-alueiden kehittämistä tuettiin vain niukasti, mikä vaikutti heikentävästi opiskeluihin kiinnittymiseen, jatko-opintomahdollisuuksiin ja joskus myös työssäoppimispaikkojen saamiseen. Myöskään osallistujien monikielisyyttä ei opinnoissa tuettu, mutta se on silti heille tärkeä opiskelun resurssi. Tuloksia voidaan soveltaa kielitietoista ammatillista koulutusta ja ohjausta kehitettäessä.fi
dc.description.abstractIn this article, we analyse pedagogical practices that support student engagement and integrated learning of language and content in vocational education. The team-based ethnographical interview and observation data were gathered in a vocational school during two school years. The key participants are seven young adults with an immigrant background. They all were late arrivals to the Finnish educational path. In addition, fourteen members of the teaching and study counselling staff were interviewed. The data were analysed using theory-driven content analysis. An ecological approach to language learning was applied to identify practices that support participation and integrated learning of language and content. The results indicate that in vocational education, linguistic support remains easily apart from the content studies. Conscious enhancement of interaction promotes engagement and learning the field-specific language. In the case of the key participants, different modes of language use were supported only scarcely, which weakened their chances for equal engagement in activities, access to practical training and further studies, and sometimes even school engagement. The participants’ multilingualism is not supported in the studies either, but it seems nevertheless to be a valuable learning resource for them. The results of this study can be applied in developing language aware vocational education and supervision practices.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherSuomen kasvatustieteellinen seura
dc.relation.ispartofseriesKasvatus
dc.relation.urihttps://journal.fi/kasvatus/article/view/107965
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.othervocational education and training
dc.subject.otherlanguage aware teaching
dc.subject.othermigration
dc.subject.otherethnography
dc.titleKielitietoiset käytänteet tukemassa maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden kiinnittymistä ammatilliseen koulutukseen
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105243172
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.oppiaineIntercultural Communicationfi
dc.contributor.oppiaineIntercultural Communicationen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange65-78
dc.relation.issn0022-927X
dc.relation.numberinseries1
dc.relation.volume52
dc.type.versionacceptedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittajat 2021
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.relation.grantnumber323114
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysoetnografia
dc.subject.ysoammattitaito
dc.subject.ysokielitietoinen opetus ja kasvatus
dc.subject.ysoammatillinen koulutus
dc.subject.ysomonikielisyys
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysokielitaito
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p6165
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p14028
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p9365
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p37832
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p9700
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p6720
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p24061
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p5797
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en
dc.relation.funderSuomen Akatemiafi
dc.relation.funderAcademy of Finlanden
jyx.fundingprogramAkatemiahanke, SAfi
jyx.fundingprogramAcademy Project, AoFen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright