Show simple item record

dc.contributor.advisorLehtinen, Esa
dc.contributor.authorRissanen, Marke
dc.date.accessioned2021-05-24T09:48:16Z
dc.date.available2021-05-24T09:48:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75889
dc.description.abstractSatoja tuhansia ihmisiä sisällöillään tavoittavat ja varsinkin monen nuoren ihailemat sosiaalisen median vaikuttajat muodostavat uudenlaisen ammatti- ja vaikuttajaryhmän, joka muovaa yleisönsä käsityksiä julkaisemalla sisältöä sosiaalisen median kanaviin. Suositut sosiaalisen median vaikuttajat ovat keränneet ympärilleen uskollisen ja laajan seuraajajoukon. Siinä, miten vaikuttajat saavuttavat tällaisen suosion ja rakentavat yhteisöllisyyttä seuraajiinsa sosiaalisen median välityksellä, on kielen ja vuorovaikutuksen merkitys suuri. Tutkielmassa pureudutaan tähän ajankohtaiseen ilmiöön tarkastelemalla kolmen suositun sosiaalisen median vaikuttajan kielenkäyttöä ja sitä, millaisia vuorovaikutusrooleja vaikuttajat rakentavat viestiessään seuraajilleen kuvanjakopalvelu Instagramissa. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on avata niitä kielellisiä ja visuaalisia keinoja, joilla sosiaalisen median vaikuttajat luovat yhteyttä seuraajiinsa, ja kuvata sosiaalisessa mediassa ilmenevää merkitysten välittämistä. Tutkimusta ohjaavat seuraavat tutkimuskysymykset: 1) Millaisia vuorovaikutusrooleja sosiaalisen median vaikuttajille muodostuu Instagram-julkaisuissa? 2) Millaisilla kielellisillä ja visuaalisilla keinoilla sosiaalisen median vaikuttajat rakentavat näitä rooleja? Tutkimusaineisto koostuu 60 Instagram-julkaisusta, jotka vaikuttajat Miisa Rotola-Pukkila (@mmiisas), Roni Bäck (@ronibackyt) ja Veronica Verho (@mariieveronicaofficial) ovat julkaisseet kesällä 2020. Tutkimus pohjautuu multimodaaliseen diskurssintutkimukseen ja näkemykseen, että merkityksiä rakennetaan erilaisten semioottisten moodien avulla. Kirjoitetun tekstin analyysissa käytetään systeemis-funktionaalista kieliteoriaa ja varsinkin tekstin interpersoonaista metafunktiota. Interpersoonaisia merkityksiä tutkittaessa huomio on kiinnitetty muun muassa aineistossa ilmenevään modaalisuuteen ja polaarisuuteen sekä affektiivisuuteen ja persoonaan liittyviin sanavalintoihin. Kuvien ja hymiöiden analyysissa hyödynnetään visuaalista kielioppia, ja huomio on kiinnitetty muun muassa kuvakulmien, sommittelun ja osallistujien katseiden välittämiin merkityksiin. Analyysin perusteella sosiaalisen median vaikuttajille muodostuu kaksi selkeää vuorovaikutusroolia heidän viestiessään yleisölleen Instagram-julkaisujensa fvälityksellä. Aineistossa ilmenevä tuttavallinen vertaisrooli rakentuu muun muassa lukijan puhuttelun, dialogisuuden korostaminen ja tuttavallisten toivotusten myötä. Vaikutusvaltainen idolirooli sen sijaan heijastuu aineistosta muun muassa oman mielipiteen korostamisen, direktiivisyyden ja oman ammatin alleviivaamisen kautta. Näiden tutkimustulosten avulla voidaan tarkastella yksityiskohtaisesti uuden, ammattimaisen vaikuttajaryhmän vuorovaikutusta sekä tämän myötä ymmärtää hieman enemmän sosiaalisessa mediassa esiintyviä erilaisia merkitysten rakentamisen keinoja. Tuloksia voidaan hyödyntää sekä sosiaalisen median kielenkäyttöä tarkastelevassa tutkimuksessa että laajemmassa yhteiskunnallisessa keskustelussa koskien sosiaalisen median vuorovaikutusta, median lisääntyvää kaupallisuutta ja vaikuttajien vaikutusvaltaa.fi
dc.format.extent80
dc.language.isofi
dc.subject.othersosiaalisen median vaikuttaja
dc.subject.othersysteemis-funktionaalinen kieliteoria
dc.subject.othervisuaalinen kielioppi
dc.titleVuorovaikutusroolit suosittujen sosiaalisen median vaikuttajien Instagram-julkaisuissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105243148
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysomultimodaalisuus
dc.subject.ysoInstagram
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysovuorovaikutus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record