Show simple item record

dc.contributor.authorNikander, Aku
dc.contributor.authorSaarinen, Milla
dc.contributor.authorAunola, Kaisa
dc.contributor.authorKalaja, Sami
dc.contributor.authorRyba,Tatiana V.
dc.date.accessioned2021-02-15T09:33:15Z
dc.date.available2021-02-15T09:33:15Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationNikander, A., Saarinen, M., Aunola, K., Kalaja, S., & Ryba, T. V. (2021). Urheilu-uran yhdistäminen koulutukseen : kaksoisuraympäristöt ja urheilulukioiden menestystekijät Suomessa. <i>Liikunta ja tiede</i>, <i>58</i>(1), 77-85. <a href="https://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2021/lt_1_2021_s77-85.pdf" target="_blank">https://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2021/lt_1_2021_s77-85.pdf</a>
dc.identifier.otherCONVID_51471532
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74225
dc.description.abstractEurooppalaisessa urheilupolitiikassa on viime vuosikymmenten aikana kasvavassa määrin pyritty tukemaan urheilu-uran yhdistämistä opiskeluun ja työuraan. Erasmus+ projektin “Ecology of Dual Career” (ECO-DC, 2017) tutkimusryhmän määritelmän mukaan tämä urheilun ja koulutuksen/työn yhdistävä kaksoisuraa tukeva kehitysympäristö (Dual Career Development Environment, DCDE) on tarkoituksenmukaisesti kehitetty järjestelmä, joka pyrkii auttamaan urheilijoita tavoitteellisen urheilu-uran ja opiskelun tai työn yhdistämisessä (Morris ym. 2020). Tässä tutkimuksessa kuvataan suomalaiset kaksoisuran kehitysympä-ristöt sekä selvitetään kyselytutkimuksen avulla kehitysympäristöjen erilaisten menestyspiirteiden esiintymistä suomalaisissa urheilulukioissa.Suomalaisia kaksoisuraympäristöjä tunnistettiin yhteensä 12. Ne voitiin luokitella kolmeen erilaiseen kategoriaan: koulutuspohjaisiin, urheilupohjaisiin ja työelämäpohjaisiin. Suomalaisten urheilulukioiden, joita voidaan pitää koulutuspohjaisina kaksoisuran kehitysympäristöinä menestystekijöitä tutkittiin kyselytutkimuksella, johon osallistui 21 opiskelijaurheilijaa ja 48 opiskelijaurheilijoiden tukiryhmään kuuluvaa henkilöä (esimerkiksi opettaja, valmentaja, rehtori, fysioterapeutti). Urheilulukioiden menestystekijöiksi tunnistettiin erityisesti opiskelun ja urheilun yhdistämisessä auttava tukiryhmä, asiantuntijapalveluiden hyvä saatavuus, voimaannuttava lähestymistapa henkilökohtaiseen kehittymiseen sekä joustavat kaksoisuraratkaisut. Tukiryhmä arvioi kokonaisvaltaisen lähestymistavan opiskelijaurheilijan elämään, joustavien kaksoisuraratkaisujen mahdollistamisen sekä opiskelijaurheilijoiden mielenterveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisen esiintyvän urheilulukioissa vahvemmin kuin mitä opiskelijaurheilijat arvioivat.fi
dc.description.abstractThe European sport policy has been focused on fostering links between sport and education systems with the aim to establish an integrated dual career pathway for athletes who attempt to combine their athletic careers with education or work. Partners of the collaborative Ersamus+ sport project entitled “Ecology of Dual Career” (ECO-DC) conceptualized dual career development environments (DCDEs) as purposefully developed systems that aim to facilitate athletes’ investment in combining their competitive sporting career with education or work, and, therefore include both (sporting and educational or vocational) career aspects within them (Morris et al. 2020). The current study drew on national data with the aims to identify the different types of DCDEs in Finland and to evaluate the prevalence of different DCDE success features in Finnish sports high schools.Twelve types of DCDEs were identified which can be categorized into sports based, education based and work-based environments. To evaluate success features of the sports high school ́s environment, 48 support staff members (e.g., teachers, coaches, principals, physiotherapists) and 21 student-athletes participated in the online survey. Strengths of the Finnish sports high schools, as evaluated by the support staff and student-athletes, were dual career support team, access to expert support, empowerment approach and flexible dual career solutions. The support staff evaluated the whole person approach, flexible dual career solutions and care of dual career athletes’ mental health and well-being higher compared to student-athletes’ evaluations.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagefin
dc.language.isofin
dc.publisherLiikuntatieteellinen seura
dc.relation.ispartofseriesLiikunta ja tiede
dc.relation.urihttps://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2021/lt_1_2021_s77-85.pdf
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherurheilijan kehitys
dc.subject.otherkaksoisura
dc.subject.otherSuomi
dc.subject.otherathlete development
dc.subject.otherdual career
dc.titleUrheilu-uran yhdistäminen koulutukseen : kaksoisuraympäristöt ja urheilulukioiden menestystekijät Suomessa
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202102151650
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.laitosFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange77-85
dc.relation.issn0358-7010
dc.relation.numberinseries1
dc.relation.volume58
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Liikuntatieteellinen Seura 2021
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.relation.grantnumber2017-2472/001-001
dc.relation.grantnumberOKM/39/626/2017
dc.subject.ysoopiskelu
dc.subject.ysourakehitys
dc.subject.ysourheilu-ura
dc.subject.ysourheilijat
dc.subject.ysotyöura
dc.subject.ysourheilulukiot
dc.subject.ysoyhteensovittaminen
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4781
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p14983
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p29558
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3315
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p20671
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p7426
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p21164
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en
dc.relation.funderEuroopan komissiofi
dc.relation.funderOpetus- ja kulttuuriministeriöfi
dc.relation.funderEuropean Commissionen
dc.relation.funderMinistry of Education and Cultureen
jyx.fundingprogramCollaborative Partnershipsfi
jyx.fundingprogramMuutfi
jyx.fundingprogramCollaborative Partnershipsen
jyx.fundingprogramOthersen
jyx.fundinginformationTutkimusta ovat rahoittaneet opetus- ja kulttuuriministeriö ja Euroopan komissio.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright