Show simple item record

dc.contributor.authorUkkonen-Mikkola, Tuulikki
dc.contributor.authorYliniemi, Raija
dc.contributor.authorWallin, Outi
dc.date.accessioned2021-01-20T11:28:15Z
dc.date.available2021-01-20T11:28:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationUkkonen-Mikkola, T., Yliniemi, R., & Wallin, O. (2020). Varhaiskasvatuksen työ muuttuu : muuttuuko asiantuntijuus?. <i>Työelämän tutkimus</i>, <i>18</i>(4), 323-339. <a href="https://doi.org/10.37455/tt.89217" target="_blank">https://doi.org/10.37455/tt.89217</a>
dc.identifier.otherCONVID_47649967
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73697
dc.description.abstractVarhaiskasvatus, kuten kasvatustyö ja työelämä laajemminkin, on murroksessa.  Varhaiskasvatuksen piirissä työn haasteisiin pyritään vastaamaan lisäämällä korkeakoulutettujen työntekijöiden määrää lapsiryhmissä sekä selkiyttämällä eri ammattiryhmien asiantuntijuutta. Laadullisen toimintatutkimuksemme tehtävänä oli selvittää varhaiskasvatuksen henkilöstön asiantuntijuuden muutokselle tuottamia merkityksiä sekä tunnistaa eri ammattiryhmien asiantuntijuutta uutta henkilöstörakennetta pilotoivissa tiimeissä. Tutkimuksen aineisto koostui henkilöstön päiväkirjoista, kehittämissuunnitelmista sekä ryhmähaastatteluista. Aineiston analyysissa hyödynsimme diskurssianalyysia. Tunnistimme kolme asiantuntijuuden muutokseen liittyvää diskurssia: voimattomuuden, kehittämisen ja lapsen edun diskurssit. Lisäksi opettajat positioituivat vastuuseen tiimin pedagogisesta toiminnasta ja lapsen oppimisen edistämisestä. Opettajiin verrattuna sosionomien positio rakentui enemmän jaettuun vastuuseen tiimin toiminnasta. Lisäksi sosionomien asiantuntijuus kohdistui lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja eduista huolehtimiseen. Kolmas ammattiryhmä, lastenhoitajat, positioivat itsensä tiimin jäsenyyteen, ja heidän asiantuntijuutensa rakentui lasten hoidosta ja huolenpidosta.fi
dc.description.abstractEarly childhood education (ECE) is changing in terms of both educational work and work-ing life. In ECE, the increased number of high-er educated professionals and the clarification of professional expertise have been solutions to face the new challenges. This qualitative re-search investigated the expertise and the pro-cess of change in expertise of early childhood professionals. The data consist of diaries, de-velopment plans, and group interviews, and we used discourse analysis as our analytical tool. Three discourses were detected related to the process of change, namely the discourses of pow-erlessness, development, and the best in-terest of the child. Teachers positioned them-selves as being in charge of the team’s peda-gogical activities and holding responsibility for promoting the children’s learning. The position of those with a bachelor’s degree in social ser-vices was constructed through the shared re-sponsibility of the team, and their expertise fo-cused on the well-being of the children. Child carers positioned themselves mainly through their participation in the team, with childcare being their expertise.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagefin
dc.language.isofin
dc.publisherTampereen yliopisto
dc.relation.ispartofseriesTyöelämän tutkimus
dc.rightsCC BY-NC-ND 4.0
dc.titleVarhaiskasvatuksen työ muuttuu : muuttuuko asiantuntijuus?
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202101201166
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange323-339
dc.relation.issn0788-091X
dc.relation.numberinseries4
dc.relation.volume18
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© 2020 Työelämän tutkimus
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysoasiantuntijuus
dc.subject.ysomuutos
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysohenkilöstö
dc.subject.ysososionomit
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysodiskurssianalyysi
dc.subject.ysolastenhoitajat
dc.subject.ysokasvatusala
dc.subject.ysovarhaiskasvatuksen opettajat
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p15085
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p277
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1650
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4190
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p14967
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p16262
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p7829
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p16311
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p21393
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4918
dc.rights.urlhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.relation.doi10.37455/tt.89217


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC BY-NC-ND 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY-NC-ND 4.0