Show simple item record

dc.contributor.advisorPakarinen, Eija
dc.contributor.advisorLerkkanen, Marja-Kristiina
dc.contributor.authorHurskainen, Susanna
dc.contributor.authorHonkonen, Johanna
dc.date.accessioned2020-12-31T07:46:25Z
dc.date.available2020-12-31T07:46:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73515
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin luokanopettajien pystyvyysuskomusten ja fysiologisen stressin välistä yhteyttä, sekä muuttuvatko pystyvyysuskomukset ja fysiologinen stressi lukuvuoden aikana. Lisäksi tutkittiin, onko opettajan työkokemuksella ja luokassa olevien tukea tarvitsevien oppilaiden määrällä yhteyttä opettajan pystyvyysuskomuksiin ja fysiologiseen stressiin. Aineistona käytettiin Teacher and Student Stress and Interaction in Classroom (TESSI) -tutkimuksen osa-aineistoa. Tähän tutkimukseen osallistui 52 ensimmäisen luokan opettajaa Keski-Suomesta. Opettajat täyttivät pystyvyysuskomuksia kartoittavan kyselylomakkeen ja stressiä mitattiin kortisolinäytteillä 1. luokalla syksyllä ja keväällä. Aineiston analysoinnissa käytettiin Pearsonin korrelaatiokerrointa, hierarkkista regressioanalyysia sekä parittaisten otosten t-testiä. Tulokset osoittivat, että pystyvyysuskomukset ja fysiologinen stressi olivat yhteydessä ensimmäisen luokan syksyllä, mutta ei enää keväällä. Syksyn pystyvyysuskomukset selittivät kevään pystyvyysuskomuksia, ja syksyn fysiologinen stressi kevään fysiologista stressiä. Sen sijaan syksyn pystyvyysuskomukset eivät selittäneet kevään fysiologista stressiä tai syksyn fysiologinen stressi kevään pystyvyysuskomuksia. Fysiologinen stressi laski syksystä kevääseen, mutta pystyvyysuskomukset pysyivät samana. Työkokemuksen ja tukea tarvitsevien oppilaiden määrällä ei ollut yhteyttä luokanopettajan pystyvyysuskomuksiin ja fysiologiseen stressiin. Tulokset toivat uutta tietoa opettajien fysiologisen stressin yhteydestä pystyvyysuskomuksiin. Tutkimus antaa myös viitteitä siitä, että pystyvyysuskomukset ja stressi ovat ilmiöitä, joista tarvitaan lisätutkimusta opettajien työhön sitoutumisen sekä työhyvinvoinnin edistämiseksi.fi
dc.format.extent45
dc.language.isofi
dc.subject.otherpystyvyysuskomukset
dc.subject.otherfysiologinen stressi
dc.subject.otherkortisoli
dc.titleLuokanopettajan pystyvyysuskomusten ja fysiologisen stressin välinen yhteys 1. luokalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012317443
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record