Show simple item record

dc.contributor.advisorClemets, Kati
dc.contributor.authorManninen, Sofia
dc.date.accessioned2020-12-28T09:52:38Z
dc.date.available2020-12-28T09:52:38Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73446
dc.description.abstractSosiaalinen media on kehittänyt yritysten ansaintamalleja, muuttanut strategioita ja luonut uusia liiketoimintamalleja. Teknologisen kehityksen mahdollistamat, uudet ansaintamallit ovat mielenkiintoisia, koska ne haastavat yritykset pohtimaan liiketoimintamallejaan ja tuovat näin uusia palveluita kuluttajien saataville. Sosiaalisessa mediassa vaikuttajat ja muut näkyvyyttä keräävät henkilöt luovat itselleen henkilöbrändin osittain tiedostaen ja tiedostamatta. Vaikuttajien henkilöbrändit herättävät kuluttajissa erilaisia tunteita. On mielenkiintoista tutkia, miten henkilöbrändit vaikuttavat eri ansaintamallien toimintaan. Tässä tutkielmassa tutustuttiin erityisesti siihen, miten vahvalla henkilöbrändillä voi ansaita, ja on kiinnostavaa tietää, millaisia ansaintamalleja vahva henkilöbrändi edesauttaa onnistumaan. Tässä tutkielmassa tutustuttiin kirjallisuuskatsauksen keinoin henkilöbrändien hyödyntämiin ansaintamalleihin sosiaalisessa mediassa. Kirjallisuuskatsauksessa tutustuttiin akateemisiin artikkeleihin sekä kirjallisuuteen aiheesta, ja saatiin näin kattava kokonaiskuva erilaisista ansaintamalleista, joita henkilöbrändäys mahdollistaa. Tutkimuskysymys, johon tutkielmassa etsittiin vastausta, oli ”millaisia ansaintamalleja henkilöbrändäys mahdollistaa sosiaalisessa mediassa”. Tutkielman keskeiset käsitteet olivat sosiaalinen media, henkilöbrändäys sekä ansaintamallit. Tutkielmassa huomattiin, että osa vertailluista ansaintamalleista soveltuu hyvin myös henkilöbrändien hyödynnettäväksi ja osaa taas tulisi tutkia vielä lisää, onko niiden kohdalla mahdollisuutta hyötyä vahvasta henkilöbrändistä. Aihetta ei kuitenkaan ole tutkittu jokaisen tunnetun ansaintamallin osalta, ja tulevaisuudessa henkilöbrändien ja ansaintamallien suhdetta olisi mielenkiintoista tutkia lisää esimerkiksi kvantitatiivisilla menetelmillä.fi
dc.description.abstractSocial media has changed companies' revenue models, changed strategies and created new business models. The new revenue models made possible by technological development are interesting because they challenge companies to reflect on their business models and thus bring new services to consumers. In social media, influencers and other people who gain visibility create a personal brand for themselves, partly consciously and unconsciously. Influencers ’personal brands evoke different emotions in consumers. It is interesting to study how personal brands affect the operation of different revenue models. This thesis looked in particular at how a strong personal brand can earn, and it is interesting to know what revenue models a strong personal brand contributes to success. In this thesis, the revenue models utilized by personal brands on social media were introduced through a literature review. The literature review looked at academic articles as well as literature on the subject, thus providing a comprehensive overview of the various revenue models that personal branding makes possible. The research question to which the thesis sought an answer was “what kind of revenue models does personal branding enables on social media”. The key concepts of the dissertation were social media, personal branding and revenue models. The study found that some of the compared revenue models are also well suited for the use of personal brands, and some should be further investigated to see if they have the potential to benefit from a strong personal brand. However, the topic has not been studied for every known earning model, and in the future, it would be interesting to further investigate the relationship between personal brands and earning models using, for example, quantitative methods.en
dc.format.extent22
dc.language.isofi
dc.titleMillaisia ansaintamalleja henkilöbrändäys mahdollistaa sosiaalisessa mediassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012287378
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoansaintalogiikka
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysomarkkinointi
dc.subject.ysohenkilöbrändäys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record