Show simple item record

dc.contributor.advisorLakanen, Antti-Jussi
dc.contributor.advisorEkonoja, Antti
dc.contributor.advisorLappalainen, Vesa
dc.contributor.authorIhanainen, Seela
dc.date.accessioned2020-12-28T08:28:22Z
dc.date.available2020-12-28T08:28:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73440
dc.description.abstractOhjelmointi tuli alakoulujen opetussuunnitelmaan syksyllä 2016. Ohjelmoinnin opetus koskee tavallisia opettajia kaikilla luokilla alakoulun ensimmäisestä luokasta yläkoulun yhdeksänteen luokkaan. Tietotekniset taidot eivät ole kaikkien opettajien vahvinta osaamista ja ohjelmoinnin käsite ei välttämättä ole selvillä kaikille. Tämä voi luoda haasteita opettajille itselleen sekä heidän kouluttamiselleen. Tässä työssä selvitetään opettajien jo olemassa olevia valmiuksia ohjelmoinnin opettamiseen ja kartoitetaan heidän tietoteknisiä taitojaan sen suhteen. Lisäksi tutkitaan, millaisia täydennyskoulutuksia opettajille on ollut tarjolla ja millaisen näkemyksen opettajat saavat niillä. Aineiston hankintaan käytettiin kyselyitä ja keskityttiin Ääneseudun alakouluihin. Aineistoa analysoitiin laadullisesti ja vastaajien vähäisyyden takia tyydyttiin tilastolliseen kuvailuun määrällisen analyysin sijaan. Tutkimuksessa selvisi, että Ääneseudun alakoulujen opettajien TVT- ja ohjelmointitaidoissa oli paljon hajontaa. Opettajien lähtötasot ja valmiudet opettaa ohjelmointia olivat todella erilaiset. Täydennyskoulutuksilla on mahdollisesti ollut vaikutusta opettajien ohjelmoinnin osaamiseen. Tutkimuksen tuloksena saatu tieto auttaa ymmärtämään opettajien lähtötasoja eli onko opettajilla riittävät valmiudet ohjelmoinnin opettamiseen. Lisäksi tulokset näyttävät suuntaa-antavasti miltä tasolta opettajien kouluttaminen kannattaa aloittaa eli ruohonjuuri-tasolta vai korkeammalta.fi
dc.description.abstractProgramming was introduced as a part of the primary school curriculum in the fall of 2016. Teaching programming applies to all primary school teachers from the first grade of primary school to the ninth grade of the secondary school. ICT skills are not the strongest skills of all teachers and the concept of the programming may not be clear to everyone. This can create challenges for teachers themselves as well as for their training. This study examines teachers´ pre-existing capabilities in teaching programming and finds out their ICT skills regarding programming. Also, it is examined what kind of in-service training has been offered to teachers and what kind of view teachers get from them. Questionnaires were used to obtain the material with a focus in primary schools in Ääneseutu. The data were analyzed qualitatively and due to small number of respondents, the statistical description was used instead of the quantitative analysis. The study revealed that teachers´ programming skills and ICT skills varied a lot. The starting levels and abilities of the teachers to teach programming were different. In-service training may have had an impact on teachers´ programming skills. The information obtained as a result of the research helps to understand the starting levels of teachers. In addition, the results indicate the level at which teachers training should be started, from the lowest starting level or higher.en
dc.format.extent69
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otheropettajien TVT-taidot
dc.subject.otheropettajien ohjelmointitaidot
dc.subject.otherprimary schools
dc.subject.otherelementary schools
dc.subject.otherteachers´ ICT skills
dc.subject.otherteachers´ programming skills
dc.titleOhjelmoinnin opetuksen näkymät alakouluissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012287372
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietotekniikkafi
dc.contributor.oppiaineMathematical Information Technologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi602
dc.subject.ysotieto- ja viestintätekniikka
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoohjelmointi
dc.subject.ysotieto- ja viestintätekniikka
dc.subject.ysoalakoulu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record