Show simple item record

dc.contributor.advisorPakarinen, Eija
dc.contributor.advisorLerkkanen, Marja-Kristiina
dc.contributor.authorSeilo, Heidi
dc.contributor.authorKohvakka, Ella
dc.date.accessioned2020-12-09T08:47:09Z
dc.date.available2020-12-09T08:47:09Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73054
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko tyttöjen ja poikien välillä eroja lukemiseen liittyvässä kiinnostuksessa ja oppijaminäkuvassa. Toiseksi tutkimuksessa tarkasteltiin, missä määrin äitien uskomukset lastensa kyvykkyyteen ja menestymiseen liittyen ovat yhteydessä lapsen lukumotivaatioon, eli lukemiseen liittyvään kiinnostukseen ja lukemisen oppijaminäkuvaan, 2. luokalla. Lisäksi tutkittiin, onko äitien kyvykkyys- ja menestymisuskomusten yhteys lukumotivaatioon erilainen tytöillä ja pojilla. Tutkimus oli osa laajempaa Teacher and Student Stress and Interaction in Classroom (TESSI) -tutkimushanketta ja siinä hyödynnettiin kevään 2019 aikana kerättyjä 392 äidin kyselylomakeaineistoja ja 391 lapsen yksilötestejä 2. luokan keväällä. Aineiston analysoinnissa käytettiin epäparametristä Mann Whitneyn U-testiä, Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa sekä hierarkkista lineaarista regressioanalyysiä Bootstrap-menetelmän avulla. Tulokset osoittivat, että tyttöjen lukemiseen liittyvä kiinnostus ja oppijaminäkuva olivat korkeampia kuin pojilla. Äitien kyvykkyys- ja menestymisuskomukset olivat positiivisesti yhteydessä lapsen lukemiseen liittyvään kiinnostukseen ja oppijaminäkuvaan. Yhteys ei kuitenkaan ollut erilainen tytöillä ja pojilla. Tulokset vahvistivat aiempia tuloksia, mutta antoivat myös uutta tietoa. Tulosten perusteella olisi tärkeää lisätä vanhempien tietoisuutta siitä, miten heidän uskomuksensa ovat yhteydessä lapsen lukumotivaatioon.fi
dc.format.extent47
dc.language.isofi
dc.subject.otheräitien uskomukset
dc.subject.otherlukumotivaatio
dc.subject.otheroppijaminäkuva
dc.titleÄitien kyvykkyys- ja menestymisuskomusten yhteys lukumotivaatioon 2. luokalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012096995
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoalkuopetus
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysolukeminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record