Show simple item record

dc.contributor.advisorVehkakoski, Tanja
dc.contributor.authorMesimäki, Pauliina
dc.date.accessioned2020-11-27T12:29:49Z
dc.date.available2020-11-27T12:29:49Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72860
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, millä tavalla moniammatillisesta yhteistyöstä kirjoitetaan ja millaisia positioita moniammatillisille yhteistyötahoille muodostetaan esi- ja alkuopetuksen kolmiportaisen tuen asiakirjoissa. Tutkimusaineisto koostui esi- ja alkuopetuksessa laadituista oppimissuunnitelmista, pedagogisista selvityksistä ja arvioista sekä HOJKS-asiakirjoista (N=82). Tutkimus toteutettiin osana Jyväskylän yliopiston Lapsesta ja perheestä kirjoittaminen – kolmiportaisen tuen asiakirjat esi- ja perusopetuksessa -hanketta. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin diskurssianalyysiä, jossa keskeisenä analyyttisena käsitteenä toimi subjektiposition käsite. Tutkimustulokset osoittivat, että yhteistyötahot asemoitiin pedagogisissa asiakirjoissa kaiken kaikkiaan kahdeksaan eri positioon, jotka olivat yleisyysjärjestyksessä tiedon tuottaja, täydentävä tuentarjoaja, yhteisön tukija, kumppani, auktoriteetti, äänetön läsnäolija, tavoittamaton ammattilainen ja välittäjä. Kokonaisuudessaan tulokset osoittivat, että moniammatillisesta yhteistyöstä kirjoittaminen vaihteli suuresti pedagogisissa asiakirjoissa, eivätkä laissa tai valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa määritellyt yhteistyön kirjaamisen tavoitteet täyttyneet suuressa osassa asiakirjoja. Asiakirjojen laadun varmistamiseksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opettajien tietoisuutta asiakirjojen hyödyistä olisi lisättävä. Lisäksi tulisi kehittää erilaisia moniammatillisen yhteistyön toteuttamisen malleja, jotka olisivat tuttuja niin opettajille kuin monialaisille yhteistyötahoille, jolloin tukea tarvitsevat oppilaat saisivat moniammatillisesta yhteistyöstä kaiken mahdollisen hyödyn.fi
dc.format.extent48
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othermoniammatillinen yhteistyö
dc.subject.otherpedagoginen asiakirja
dc.subject.othersubjektipositio
dc.titleMoniammatillisesta yhteistyöstä kirjoittaminen esi- ja alkuopetuksessa laadituissa kolmiportaisen tuen asiakirjoissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202011276824
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysoalkuopetus
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysokolmiportainen tuki
dc.subject.ysodiskurssianalyysi
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record