Show simple item record

dc.contributor.advisorBadham, Mark
dc.contributor.authorSeppälä, Aino
dc.date.accessioned2020-10-12T11:27:10Z
dc.date.available2020-10-12T11:27:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72113
dc.description.abstract5G-verkot ovat digitalisaation kannalta keskeisiä mahdollistaen uusia ratkaisuja ja liiketoimintamalleja. 5G on tapaus, jonka kautta voidaan, tutkia miten teknologia esitetään mediassa ja mitkä sidosryhmät osallistuvat prosessiin. Tämä tutkimus selvittää kvantitatiivisen kehysanalyysin keinoin ja laadullista sisällönanalyysiä käyttäen, miten eri sidosryhmät kehystävät 5G:tä suomalaisessa uutismediassa. Tähän tutkimuskysymykseen vastataan aineistolla, joka on kerätty seitsemästä suomalaisesta uutismediasta. Taloudellisten vaikutusten kehys esiintyi aineistoissa useiten. Sitä seurasivat vastuullisuuden kehys, kofliktikehys sekä ihmisläheisyyden kehys. Moraalikehystä esiintyi aineistossa vähiten. Tutkimuksessa löydettiin myös kolme uutta kehystä. Vain konflikti- ja moraalikehysten tapauksessa esiintyi tilastollisesti merkittäviä eroja eri medioiden välillä. Uutisissa esiintyivät usein sidos- ryhmäkategoriat: teknologiayritykset, teleoperaattorit sekä suomalaiset ja ulkomaalaiset valtiolliset toimijat. Tässä tutkimuksessa keskityttiin kehystämiseen sekä kysymysten (eng. issue) hallintaan. Kehystämisen vaikutuksia ei tarkasteltu. On huomionarvoista, että merkittävä osa aineistosta käsitteli Nokiaa, mikä on voinut vaikuttaa tuloksiin.fi
dc.description.abstract5G networks are central for society where remote work and digital services re- quire reliable network connections. Thus 5G will enable new solutions in the near future, and provides a case example through which to research how technological issues are presented in the media and who takes part in the process. This study researched through quantitative framing analysis and qualitative content analysis how is the issue of 5G framed by stakeholders in the Finnish media. The research question was answered by analysing news pieces that were collected from seven Finnish media outlets. The research found that the economic consequences frame was used most often followed by the responsibility frame, the conflict frame, and the human interest frame. The morality frame was used the least. Also three additional frames were found. However, only the use of the responsibility frame and the morality frame showed statistical difference per media outlet so more research is needed to determine whether these results can be applied to whole population. The main stakeholder groups were technology companies, teleoperators, and Finnish and foreign governmental entities. This study only inspected the framing choices and issues management in 5G- related news. The effects of framing on media audiences were not examined. It must be noted that significant amount of the data covered Nokia which may have affected the results.en
dc.format.extent76
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.othernews media
dc.subject.otherissues management
dc.subject.other5G
dc.subject.othertechnology communication
dc.titleFraming 5G : how 5G issue is framed by stakeholders in the Finnish media
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202010126172
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineViestinnän johtaminenfi
dc.contributor.oppiaineCorporate Communicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi2043
dc.subject.ysokehysanalyysi
dc.subject.ysokehystys
dc.subject.ysoyritysviestintä
dc.subject.ysosidosryhmät
dc.subject.ysomedia
dc.subject.ysouutisointi
dc.subject.ysoframe analysis
dc.subject.ysoframing
dc.subject.ysocorporate communications
dc.subject.ysostakeholder groups
dc.subject.ysomedia
dc.subject.ysonews reportage
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record