Show simple item record

dc.contributor.advisorLaine, Timo
dc.contributor.authorVälttilä, Emilia
dc.date.accessioned2020-09-23T06:38:23Z
dc.date.available2020-09-23T06:38:23Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71847
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia tekijöitä asiantuntijaorganisaatio X:n työntekijät mieltävät osaksi organisaatio X:n työnantajamielikuvaa ennen työsuhteen alkamista ja työsuhteen alkamisen jälkeen. Haastateltavat työllistyi-vät Organisaatio X:n eri asiantuntijatehtäviin. Tutkielman tarkoitus on tuottaa Organisaatio X:lle laadullista ymmärrystä organisaation työnantajamielikuvaan miellettävistä piirteistä sekä työnantajamielikuvan rakentumisen yksilöllisistä prosesseista työllistymisen alussa työnantajamielikuvan markkinointi- ja kehittämistyön tueksi. Organisaatio X on kansainvälinen asiantuntijaorganisaatio, jossa työnantajamarkkinointityötä on tehty useita vuosia. Tutkimukseen osallistui kuusi työpaikan vastaan ottanutta henkilöä, jotka haastateltiin ensimmäisen kerran ennen työsuhteen alkua ja toisen kerran noin kaksi kuukautta työssä aloittamisen jälkeen. Tutkimusaineisto kerättiin avoimina haastatteluina ja aineiston analyysi toteutettiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Organisaatio X:n työnantajamielikuvan ulottuvuuksiksi hahmotettuivat ammatillinen kehittyminen, organisaation menestys ja arvostettavuus, mielenkiintoiset työtehtävät, eettisyys, työskentelyilmapiiri- ja kulttuuri, sisäinen yhteistyö ja käytännön työntekoa tukevat tekijät. Käsitykset työnantajamielikuvasta ennen työn alkamista ja kaksi kuukautta työskentelyn aloittamisen jälkeen olivat suhteellisen johdonmukaisia, sillä kukaan haastateltavista ei kuvannut kokevansa merkittävää ristiriitaa haastatteluiden välillä. Ristiriitaisia kokemuksia liittyi kuitenkin työssäjaksamiseen ja etenemismahdollisuuksiin. Organisaatio X:n työnantajamielikuvaan liitettiin useita houkuttelevia ominaisuuksia, mutta sen ei koettu erottuvan muista työnantajista selkeästi.fi
dc.format.extent89
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othertyönantajakuva
dc.subject.othertyönantajabrändäys
dc.subject.othertyöntekijäkokemus
dc.titleAsiantuntijaorganisaatio X:n työnantajamielikuva
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202009235931
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineOhjausalan maisteriohjelmafi
dc.contributor.oppiaineMaster’s Degree Programme in Guidance and Counsellingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi1031
dc.subject.ysorekrytointi
dc.subject.ysotyönantajat
dc.subject.ysomielikuvat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record