Show simple item record

dc.contributor.authorRutanen, Niina
dc.contributor.authorLaaksonen, Kati
dc.date.accessioned2020-09-08T09:06:07Z
dc.date.available2020-09-08T09:06:07Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationRutanen, N., & Laaksonen, K. (2020). Äitien luottamuksen rakentuminen kasvattajiin varhaiskasvatuksen aloituksessa. <i>Journal of Early Childhood Education Research</i>, <i>9</i>(2), 349-372. <a href="https://jecer.org/wp-content/uploads/2020/08/Rutanen-Laaksonen-Issue9-2.pdf" target="_blank">https://jecer.org/wp-content/uploads/2020/08/Rutanen-Laaksonen-Issue9-2.pdf</a>
dc.identifier.otherCONVID_41951164
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71684
dc.description.abstractVanhempien ja kasvattajien kasvatusyhteistyön sujuvuus heijastuu siihen, millaiseksi varhaiskasvatuksen aloitus muodostuu lapsen kokemuksena. Parhaimmillaan yhteistyön alkuvaihe tukee luottamuksen rakentumista vanhempien ja kasvattajien välille. Tässä artikkelissa kiinnostus kohdistuu luottamuksen rakentumisen prosessiin äitien näkökulmasta. Tarkastelemme miten luottamus kasvattajiin varhaiskasvatuksen instituutiossa rakentuu äitien puheessa heidän pohtiessaan lapsensa ensi kuukausia varhaiskasvatuksessa. Teoriasidonnaisen sisällönanalyysin tuella tutkimme, onko puheesta löydettävissä Rempelin, Holmesin ja Zannanin (1985) kuvaamia luottamuksen rakentumisen tasoja. Aineistona ovat viiden noin 1,5-vuotiaan lapsen äidin haastattelut. Haastattelujen ajankohtana lapset olivat olleet noin neljä kuukautta päiväkodissa, ja haastatteluissa esitettiin äideille myös videomateriaalia päiväkodista. Äitien puheesta löytyi kaksi luottamuksen syvenemiseen liittyvää tasoa: 1) Kasvattajien toiminnan ennustettavuus (‘ennustettavuus’, emt.) sekä 2) Kohti varmuutta: kasvattajien henkilökohtaisten ominaisuuksien arvostus ja suhteiden syveneminen lapseen ja äitiin (‘varmuus’, emt.). Rempelin ja kollegoiden (1985) mallin mukaista ‘uskon’ tasoa ei haastattelupuheesta tunnistettu.fi
dc.description.abstractEducational partnership between parents and teachers in early childhood education and care (ECEC) is closely connected to children’s experiences during their first transition from home to ECEC. This transition is a starting point for educational partnership and supports building of trust between the diverse participants. In this article, we are interested in the process of building trust from the mothers’ perspectives. We will analyse from mothers talk how their trust to educators in ECEC institution builds while they are talking about their child’s first months in ECEC. The theoretical framework for the analysis is based on Rempel’s, Holmes’ and Zannan’s (1985) model for the development of trust. We will use the model to explore whether the dimensions of trust described in the model are present in the mothers’ talk. The data consists of five semi-structured interviews with mothers whose children were under 1,5-years-old when they started attending ECEC. At the time of the interviews, children had been attending ECEC for about four months. During the interviews, video clips from the ECEC setting were shown to mothers to promote reflections and commentaries. The mothers’ talk included two dimensions linked to the development of trust: 1) predictability linked to teacher’s behaviour (‘predictablity’, ibid.) and 2) towards dependability: valuing of personal characteristics of the teachers, and closer personal relationships to child and mother (‘dependability’, ibid.). The dimension of ‘faith’, following Rempel, Holmes and Zannan (1985), was not identifiable from the interview data.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagefin
dc.language.isofin
dc.publisherSuomen Varhaiskasvatus ry.
dc.relation.ispartofseriesJournal of Early Childhood Education Research
dc.relation.urihttps://jecer.org/wp-content/uploads/2020/08/Rutanen-Laaksonen-Issue9-2.pdf
dc.rightsIn Copyright
dc.titleÄitien luottamuksen rakentuminen kasvattajiin varhaiskasvatuksen aloituksessa
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202009085791
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange349-372
dc.relation.issn2323-7414
dc.relation.numberinseries2
dc.relation.volume9
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© 2020 Niina Rutanen ja Kati Laaksonen & Suomen Varhaiskasvatus ry. – Early Childhood Education Association Finland.
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.relation.grantnumber321374
dc.subject.ysoluottamus
dc.subject.ysokasvatusyhteistyö
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1725
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p38174
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1650
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4354
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en
dc.relation.funderSuomen Akatemiafi
dc.relation.funderAcademy of Finlanden
jyx.fundingprogramAkatemiahanke, SAfi
jyx.fundingprogramAcademy Project, AoFen
jyx.fundinginformationTämän artikkelin kirjoittamista on tukenut Suomen Akatemia (Hanke nro 321374), Lasten sosiospatiaaliset suhteet ja eletyt kokemukset varhaiskasvatuksen siirtymissä -projektissa.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright