Show simple item record

dc.contributor.advisorKuronen, Marjo
dc.contributor.authorJunnila, Pauliina
dc.date.accessioned2020-06-23T03:58:17Z
dc.date.available2020-06-23T03:58:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70141
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää sosiaalityöntekijöiden kokemaa asiakasväkivaltaa sekä siitä kertomista. Tutkimuksessa tarkastellaan sosiaalityöntekijöiden asiakasväkivallasta kertomisen ja tuen kokemuksia työyhteisössä. Toiseksi tutkimuksessa selvitetään työntekijöiden omia asenteita asiakasväkivaltaa kohtaan sosiaalityössä. Tutkimus on laadullinen ja muodostuu yhdeksän sosiaalityöntekijän kirjoituspyyntövastauksesta. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Tutkimustuloksissa asiakasväkivallasta kertominen muodostuu neljästä osasta: väkivaltakokemuksista, väkivallan kertomisen tunteista, esimiehen suhtautumisesta ja työtovereiden tuesta. Henkinen väkivalta näyttäytyy tutkimuksessa yleisimpänä asiakasväkivallan muotona. Tutkimuksessa esimiehen tuella ja suhtautumisella nähdään olevan vaikutusta siihen, millaisena sosiaalityöntekijä kokee asiakasväkivallasta kertomisen. Työtovereiden tuki koettiin hyväksi ja riittäväksi, kun taas esimiesten suhtautuminen ja tuen kokemus nähtiin heikkona. Tutkimuksessa on nähtävillä, että työyhteisön suhtautuminen on esimies- ja organisaatiokohtaista. Tutkimuksen sosiaalityöntekijät käsittelivät asiakasväkivaltaa osana sosiaalityötä, mutta kritisoivat sen normaaliutta ja suvaitsevaisuutta. Tutkimuksessa ilmenee, että asiakasväkivallan normalisointi ja puhumattomuus näkyvät edelleen sosiaalityön kentällä, mutta työntekijät ovat aktiivisempia ja tietoisempina omista oikeuksistaan ammattietiikan rinnalla. Asiakasväkivalta on sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointia horjuttava tekijä. Esimiesten ja organisaatioiden toimintaohjeet, suhtautuminen ja tuen erilaisuus asettavat sosiaalityöntekijät eriarvoiseen asemaan siinä, miten työntekijät voivat varautua ja saada apua asiakasväkivallan jälkeen. Sosiaalityöntekijöiden tukeminen asiakasväkivallan kokemuksissa edellyttääkin niin työyhteisön, organisaation kuin yhteiskunnankin toimia ja työskentelyä asian edistämiseksi.fi
dc.format.extent57
dc.language.isofi
dc.subject.otherasiakasväkivalta
dc.titleSosiaalityöntekijä ja asiakasväkivallasta kertominen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006234331
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysoväkivalta
dc.subject.ysososiaalityöntekijät
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysohenkinen väkivalta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record