Show simple item record

dc.contributor.advisorPerälä-Littunen, Satu
dc.contributor.authorLuosujärvi, Anssi
dc.contributor.authorHannola, Joel
dc.date.accessioned2020-06-05T07:22:16Z
dc.date.available2020-06-05T07:22:16Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69731
dc.description.abstractTutkimuksessa selvitettiin laadullisin menetelmin, millaisia kokemuksia erityiskoulusta tai - luokilta yleisopetukseen integroiduilla erityisen tuen oppilailla on integroinnin vaikutuksista. Kiinnitimme erityisesti huomiota oppilaiden kokemuksiin muutoksesta, jonka integrointi oli tuonut heidän koulunkäyntiinsä. Tavoitteenamme oli lisätä tietoa ja ymmärrystä integraation vaikutuksista oppilaiden näkökulmasta heidän subjektiivisia kokemuksiaan hyödyntäen. Tutkimuksen aineisto koostui seitsemän oppilaan haastatteluista, ja ne kerättiin kahdelta eri koululta. Aineiston analysoimme aineistolähtöisesti fenomenologis-hermeneuttista tutkimusperinnettä soveltaen. Tutkimuksen tuloksista ilmeni, ettei integraatio ollut kaikille toimiva ratkaisu. Neljä seitsemästä tutkittavasta piti pienryhmää parempana oppimisen kannalta. Pienen ryhmän koettiin mahdollistavan paremman työrauhan ja yksilöllisten tarpeiden huomioimisen. Lisäksi resurssit eivät seuranneet erityisen tuen oppilasta yleisopetuksen ryhmään riittävällä tavalla. Esimerkiksi yhteisopettajuutta ei käytetty lainkaan, ja apuvälineiden sekä koulunkäynninohjaajien käyttö oli yleisopetuksessa harvinaisempaa. Segregoivien oppimisympäristöjen eduksi mainittiin vahva yhteisöllisyyden kokemus, jonka ei nähty toteutuvan yhtä vahvasti yleisopetuksen ryhmissä. Kuitenkin kolme seitsemästä tutkittavasta koki yleisopetuksen ryhmän mielekkäämpänä vaihtoehtona, pääasiassa sinne muodostuneiden kaverisuhteiden vuoksi.fi
dc.format.extent78
dc.language.isofi
dc.subject.otherkouluun kiinnittyminen
dc.subject.otherfenomenologis-hermeneuttinen tutkimus
dc.title"Opettajaki sano et se ois kivempi jos sulla kaveri ois siellä isossa ryhmässä." : integraatio-oppilaiden kokemuksia yleisopetukseen siirrosta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006053988
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysosegregaatio
dc.subject.ysokolmiportainen tuki
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysointegraatio
dc.subject.ysointegroitu opetus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record