Show simple item record

dc.contributor.advisorValleala, Ulla Maija
dc.contributor.authorNieppola, Kaisa
dc.contributor.authorKatajamäki, Fanni
dc.date.accessioned2020-06-01T11:00:45Z
dc.date.available2020-06-01T11:00:45Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69336
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa määrittelemme tunnekasvatuksen toiminnaksi, jonka tavoitteena on kehittää tunnetaitoja. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että tunnekasvatus edistää yksilön taitoja monella osa-alueella. Tunnekasvatuksen toteuttamisessa korostuu vuorovaikutukselliset toimintatavat. Tärkeää tunnekasvatuksessa on esimerkiksi luottamuksellinen ilmapiiri sekä yksilöllisyyden huomioiminen. Yksi tunnekasvatuksen haasteista on aiheen sensitiivisyys. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia käyttöteorioita tunnekasvatuksen asiantuntijoilla on. Aihetta ei ole juurikaan tutkittu asiantuntijoiden näkökulmasta eikä yhteiskunnallisena ilmiönä, vaan lähinnä päiväkoti- ja koulukontekstissa. Toteutimme tutkimuksen laadullisena haastattelututkimuksena. Keräsimme tutkimusaineiston haastattelemalla seitsemää tunnekasvatuksen asiantuntijaa. Analysoimme tutkimusaineiston teoriaohjaavan aineistoanalyysin avulla. Tutkimuksemme tuloksista käy ilmi, että asiantuntijoiden tunnekasvatusta ohjaa esimerkiksi empaattinen ja myönteinen ote. Tunnekasvatuksen tärkeimpinä tavoitteina ja hyötyinä nostettiin esiin toisen kohtaaminen sekä hyvinvoivan yhteiskunnan rakentaminen. Toimivan tunnekasvatuksen tärkeänä piirteenä mainittiin tunnekasvattajan omat tunnetaidot. Yhtenä haasteena nähtiin se, ettei tunnekasvatusta tueta riittävästi kotona. Tutkimuksemme tuloksista voidaan päätellä, että tunnekasvatusta tulisi toteuttaa yhteiskunnallisella tasolla. Vaikka käyttöteoriat ovat yksilöllisiä, tunnekasvatuksen asiantuntijoiden käyttöteoriat sisältävät kuitenkin hyvin samankaltaisia elementtejä. Käyttöteorioita tunnekasvatuksesta olisi hyvä tutkia lisää esimerkiksi havainnoimalla tunnekasvattajien toteuttamaa tunnekasvatusta.fi
dc.format.extent71
dc.language.isofi
dc.subject.otherkäyttöteoria
dc.title“Kaikkihan lähtee sen tunnekasvattajan omista tunnetaidoista.” : tunnekasvatuksen asiantuntijoiden käyttöteorioita
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006013593
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoasiantuntijuus
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysotunnekasvatus
dc.subject.ysotunnetaidot
dc.subject.ysoopettajankoulutus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record