Show simple item record

dc.contributor.advisorLerkkanen, Marja-Kristiina
dc.contributor.advisorPakarinen, Eija
dc.contributor.authorKaukiainen, Amanda
dc.contributor.authorSällilä, Veera
dc.date.accessioned2020-05-28T10:29:46Z
dc.date.available2020-05-28T10:29:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69273
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa selvitettiin oppilaan lukutaidon yhteyttä hänen luku- ja kirjoitustaidon oppijaminäkuvan kehitykseen alkuopetuksessa. Lisäksi tarkasteltiin lukusujuvuuden kehitystä sekä sitä, onko sukupuolella yhteyttä lukutaidon ja oppijaminäkuvan muutokseen alkuopetuksen aikana. Tutkimus oli osa Jyväskylän yliopiston Teacher and Student Stress and Interaction in Classroom (TESSI) – tutkimushanketta. Tässä tutkimuksessa käytetty lasten yksilötestiaineisto kerät- tiin vuosina 2017–2019. Tutkimukseen osallistui 483–865 alkuopetusikäistä lasta kahdeksalta paikkakunnalta Keski-Suomesta. Oppilaiden lukutaitoa arvioitiin lukutarkkuuden ja lukusujuvuuden mitoilla. Oppilaat arvoivat oppijaminäkuvaansa suomennetun Self-concept of ability scale -mittarin avulla. Aineiston analyysissä käytettiin epäparametrisiä menetelmiä. Oppilaat jaettiin ensimmäisen luokan syksyn lukutarkkuuden mukaisesti kolmeen lukutaitoryhmään: aloittelevat, keskitasoiset ja sujuvat lukijat. Tässä tutkimuksessa aloittelevien ja keskitasoisten lukijoiden lukusujuvuus kehittyi alkuopetuksen aikana keskiarvotasolla enemmän kuin sujuvien lukijoiden. Aloit- televat ja keskitasoiset lukijat eivät kuitenkaan saavuttaneet sujuvien lukioiden lukusujuvuuden tasoa. Tulosten mukaan luku- ja kirjoitustaitoon liittyvä oppijaminäkuva kehittyi eri tavoin eri lukutaitoryhmissä. Aloittelevien lukijoiden oppijaminäkuva nousi, kun taas sujuvien lukijoiden oppijaminäkuva laski hieman alkuopetuksen aikana. Sukupuolten välillä havaittiin eroja oppijaminäkuvassa vain toisen luokan keväällä, jolloin sujuvien lukijoiden ryhmässä tyttöjen oppijaminäkuva oli korkeampi kuin poikien. Tutkimuksen tulokset toivat uutta tietoa eri tasoisten lukijoiden oppijaminäkuvan muutoksesta alkuopetuksen aikana. Opettajankoulutuksessa olisi tärkeää tarkastella oppijaminäkuvan yhteyttä koulusuoriutumiseen ja tarjota keinoja oppijaminäkuvan tukemiseksi koulussa.fi
dc.format.extent40
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otheroppijaminäkuva
dc.titleLukutaidon yhteys oppijaminäkuvan kehitykseen alkuopetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005283530
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysoalkuopetus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record