Show simple item record

dc.contributor.advisorTerävä, Johanna
dc.contributor.authorHentunen, Eveliina
dc.date.accessioned2020-05-20T11:30:20Z
dc.date.available2020-05-20T11:30:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69115
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vanhempien kokemuksia lapsensa siirtymästä esiopetuksesta alkuopetukseen sekä sitä, millaisia merkittäviä muutoksia perheen arjessa tapahtui vanhempien kertomana. Koulunaloitus koskettaa useita lapsiperheitä vuosittain, mutta vanhempien näkökulmasta tätä aihetta on tutkittu melko vähän. Tutkimuksesta saadun tiedon avulla pystytään selvittämään siirtymän merkitystä vanhemmille sekä vanhempien kokemuksia koulunaloituksen merkityksestä perheen arkeen. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja kokemusten tutkimisessa hyödynnettiin fenomenologista lähestymistapaa. Aineisto kerättiin kesällä ja syksyllä 2019 puolistrukturoidulla teemahaastattelulla, jonka tukena käytettiin photovoice -menetelmää. Tutkimukseen haastateltiin yhteensä kahdeksan vanhempaa, joiden esikoislapsi aloitti peruskoulun ensimmäisellä luokalla syksyllä 2018. Haastattelut analysoitiin temaattista analyysia käyttäen. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että vanhempien kokemuksen mukaan siirtymävaihetta tukevat toimiva kasvatusyhteistyö ja lapsen hyvinvoinnista huolehtiminen. Siirtymää puolestaan haastavat uudenlainen arki sekä vanhempien huoli lapsesta. Vanhemmat kertoivat, että koulunaloituksen jälkeen perheen arjen merkitykselliset muutokset liittyivät työn ja perheen yhdistämiseen, vanhempien vastuuseen, perheen yhteiseen aikaan sekä kasvatusyhteistyöhön koulun kanssa. Tulosten pohjalta voidaan päätellä, että koulunaloitus on vanhemmille ja koko perheelle merkittävä elämänvaihe, johon liittyy paljon iloa, jännitystä ja huolta. Perheiden arkea rytmittävät rutiinit ja aikataulut, mutta vanhemmat pyrkivät järjestämään perheelle yhteistä aikaa ja olemaan läsnä lapselle tässä tärkeäksi koetussa elämänvaiheessa.fi
dc.format.extent73
dc.language.isofi
dc.titleEsiopetuksesta alkuopetukseen : siirtymä ja perheen arki vanhempien kokemana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005203368
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokoulut
dc.subject.ysoperheet
dc.subject.ysokasvatusyhteistyö
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysokoulutulokkaat
dc.subject.ysoarki


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record