Show simple item record

dc.contributor.advisorPitkänen-Huhta, Anne
dc.contributor.authorKostina, Marina
dc.date.accessioned2020-05-18T12:46:11Z
dc.date.available2020-05-18T12:46:11Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69039
dc.description.abstractMotivaatiota englannin kielen opiskelussa on tutkittu paljon ja useista eri näkökulmista. Suomen kontekstissa kuitenkin aikuiset maahanmuuttajat englannin opiskelijoina ovat olleet harvinainen kohderyhmä, vaikka ulkomaalaisten määrä Suomessa jatkaa kasvuaan vähitellen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää aikuisten maahanmuuttajien motivaatiota englannin opiskelemisessa ammatillisten opintojen aikana Suomessa. Teoreettisena pohjana on käyty Dörnyein motivaatiomallia L2MSS, joka selittää motivaatiota opiskelijan luovien visioiden avulla. Lisäksi malli ottaa huomioon opiskelijan kokemukset, jotka voivat vahvistaa tai estää motivaation muodostamista. Näin tutkimuksen keskeisenä kysymyksenä on selvittää, miten maahanmuuttajaopiskelijat kokevat itsensä englannin käyttäjinä ja miten nämä visiot motivoivat heitä englannin opiskelussa. Tutkimus myös vastaa kysymykseen, miten englannin ja suomen samanaikainen opiskelu vaikuttaa vieraan/ toisen kielen oppimisen motivaatioon. Tutkimuksen aineistona on kuusi puolistrukturoitua haastattelua. Haastateltavat ovat aikuisia maahanmuuttajia, jotka osallistuvat ammatillisiin opintoihin kolmessa ammatillisessa opistossa Etelä-Suomessa. Haastattelut nauhoitettiin, litterointiin ja analysointiin laadullisen sisällönanalyysiin menetelmiin. Tutkielman tulokset osoittavat, että maahanmuuttajaopiskelijoiden sekä ”ideaaliminä” (Ideal Self) että ”oletettu- minä” (Ought-to Self) vaikuttavat vahvasti ja enimmäkseen positiivisesti englannin opiskelemiseen. Myös haastateltavien aikaisemmat kokemukset ovat äärimmäisen tärkeässä roolissa motivaation muodostamisessa. Tutkimukset antavat kielten opettajille kuvan, miten innostusta englannin opiskeluun voisi vahvistaa. Tämän lisäksi maahanmuuttajaopiskelijat voivat hyödyntää tätä tietoa ja oppia tukemaan oman kielen oppimismotivaationsa rakentamista sekä estää demotivoivia tekijöitä.fi
dc.format.extent105
dc.language.isoen
dc.subject.otherL2MSS
dc.subject.otherideal L2 self
dc.subject.otherought-to L2 self
dc.subject.otherL2 learning experience
dc.titleMotivation to learn English : the power of the future L2 self-images
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005183293
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysokielitaito
dc.subject.ysokieli ja kielet
dc.subject.ysotoinen kieli
dc.subject.ysoammatillinen koulutus
dc.subject.ysomigrants
dc.subject.ysoEnglish language
dc.subject.ysomotivation (mental objects)
dc.subject.ysolanguage learning
dc.subject.ysolanguage skills
dc.subject.ysolanguages
dc.subject.ysosecond language
dc.subject.ysovocational education and training


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record