Show simple item record

dc.contributor.authorSilventoinen, Axel
dc.date.accessioned2020-05-11T06:23:49Z
dc.date.available2020-05-11T06:23:49Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68914
dc.description.abstractTutkimus käsittelee Sanoma Media Finlandin (©Disney) Opi ranskaa Akun ja Mikin kanssa -ranskasuomi-kuvasanakirjan soveltuvuutta ranskan kielen opetukseen. Tutkimusaineistona oleva kuvasanakirja on suunnattu jo ranskan kielen opintojen aloittaneille. Tavoitteena oli selvittää, missä määrin kuvasanakirjan avulla pystytään opettamaan ranskan kieltä puheviestinnän välineenä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentui ranskan kielen didaktiikan historian tarkastelemisesta sekä Euroopan neuvoston laatimasta nykyään käytettävästä kommunikatiivisesta menetelmästä, jonka päätavoitteena on luoda kyky kommunikoida vieraalla kielellä. Kyseistä menetelmää tarkasteltiin niin eurooppalaisen viitekehyksen kuin Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman näkökulmasta. Tutkimusaineistosta erottui tietty kaava, jonka mukaan ranskaa opetetaan. Jokaiselta sivulta poimittiin kolme osa-aluetta, jotka yhdessä toimivat ranskan opetuksessa: teemat, kuvat ja sarjakuvat, jotka analysoitiin tarkemmin kommunikatiivisen menetelmän puitteissa laadullisen sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksessa ei otettu huomioon sanaston tai kieliopin tarkempaa analysointia, vaan keskityttiin ainoastaan siihen, millä keinoin ranskan kieltä opetetaan. Tutkimuksessa selvisi kommunikatiivisen menetelmän näkökulmasta, että arkielämälle tyypillistä ranskan kieltä opetetaan visuaalisuuden avulla. Kuvat auttavat hahmottamaan opittavaa sanastoa, ja humoristiset sarjakuvat käyttävät puhekieltä omassa kontekstissaan teeman mukaan. Analyysissä selvisi myös, että kirja keskittyy ainoastaan lukemiseen, mikä ei mahdollista osallistumista kielen harjoittamiseen, sekä itse kielen opettaminen viestinnän välineenä jäävät puuttumaan. Kuvasanakirja ei täten toteuta kommunikatiivista menetelmää kokonaan. Jotta aineistoa voitaisiin soveltaa ranskan opiskelussa, opettaja voi hyödyntää sanastoa ja lauserakenteita omassa opetuksessaan. Koska tutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan ainoastaan aineiston opetusmenetelmiä, ei sen hyödyllisyyttä tutkittu tarkemmin kielen oppimisen kannalta. Aineiston kieltä ja käännöksiä pitäisi analysoida tarkemmin, sekä sitä, miten se soveltuu opiskelijalle, joka on visuaalinen oppija.fi
dc.format.extent29
dc.language.isofr
dc.subject.otherdidactique
dc.subject.otherranska vieraana kielenä
dc.subject.otherapproche communicative
dc.subject.otherFLE
dc.subject.otherDLE
dc.titleL’utilité de l’imagier « Opi ranskaa Akun ja Mikin kanssa » dans l’enseignement du FLE aujourd’hui
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005113120
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineRomaaninen filologiafi
dc.contributor.oppiaineRomance Philologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi307
dc.subject.ysokuvasanakirjat
dc.subject.ysoranskan kieli
dc.subject.ysodidaktiikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record