Show simple item record

dc.contributor.advisorHakala, Juha
dc.contributor.authorPeltosaari, Leena
dc.date.accessioned2020-05-05T09:17:50Z
dc.date.available2020-05-05T09:17:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68836
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisia kokemuksia alkuopetuksen luokanopettajilla on muuttuneen opettajan työnkuvan vaikutuksista opettajan hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Pyrkimys oli sekä ymmärtää että tulkita haastateltavien kokemuksia muutosten vaikutuksista heidän hyvinvointiinsa. Tutkimukseni oli laadullinen tutkimus ja sen metodinen lähestymistapa oli fenomenologis-hermeneuttinen, jonka pyrkimyksenä on ymmärtää ja tulkita aineistosta nousseita merkityskokonaisuuksia. Aineisto kerättiin teemahaastattelujen avulla kuudelta alkuopetuksen luokanopettajalta marras -joulukuussa 2019. Tutkimustulokset osoittivat, että työyhteisön yhteisöllisyys lisäsi opettajien hyvinvointia. Opettajat kokivat työssään iloa oppilaiden onnistumisen kokemuksista ja arjen sujumisesta. Tämän tutkimuksen mukaan hyvinvointia kuormittivat viime vuosina tulleet työnmuutokset, oppilaiden käyttäytymisen haasteet sekä riittämättömyyden tunne. Yhä enemmän aikaa kului käyttäytymisen haasteiden vuoksi tuen tarpeessa olevien oppilaiden opetukseen ja sen suunnitteluun. Oppilasaineksen muuttuminen koettiin merkittävästi hyvinvointia heikentävänä tekijänä. Opettajat elivät työelämäänsä lukuvuoden syklissä ja hyvä työyhteisö auttoi opettajia jaksamaan työssään. Johtopäätöksenä voin todeta, että opettajien hyvinvointiin on kiinnitettävä jatkossa enemmän huomiota, sillä opettajien hyvinvointi heijastuu suoraan oppilaiden hyvinvointiin sekä opetuksen laatuun.fi
dc.format.extent102
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkasvatus- ja koulutusala
dc.subject.othertyön muutokset
dc.title”Onko se, että aika kultaa muistot, mutta siltä tuntuu, että jotenki oli tasapäisempää porukkaa.” : alkuopetuksen opettajien kokemuksia työn muutosten vaikutuksista hyvinvointiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005053049
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoalkuopetus
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record