Show simple item record

dc.contributor.advisorKallio, Eeva
dc.contributor.advisorTynjälä, Päivi
dc.contributor.authorSirkemaa, Nelli
dc.date.accessioned2020-04-28T11:31:07Z
dc.date.available2020-04-28T11:31:07Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68756
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yliopisto-opiskelijoiden omia kokemuksia tilanteista, joissa he olivat tehneet viisaita ratkaisuja. Tutkimuksessa myös selvitettiin tarkemmin, millaisia nämä ratkaisut olivat. Lisäksi tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa sukupuolen ja opiskeluvuosien määrän mukaan, miten yliopisto-opiskelijat arvioivat oppimistuloksiaan yliopistossa. Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä käytettiin opiskelijakyselyä, joka toteutettiin Jyväskylän yliopistossa vuonna 2017, vastaajina 780 opiskelijaa. Aineistona olivat opiskelijoiden vastaukset viisaita ratkaisuja koskevaan avoimeen kysymykseen ja oppimistuloksia koskeviin Likert-asteikollisiin väittämiin. Aineistoa analysoitiin kvalitatiivisella ja kvantitatiivisella tutkimusotteella. Avoimissa vastauksissa korostuu erityisesti opiskeluun liittyvien viisaiden ratkaisujen tekeminen. Saaduissa vastauksissa kiteytyy pitkälti se, miten yliopisto-opiskelijat olivat hyödyntäneet yliopisto-opinnoissa opittua omassa toiminnassaan. Tutkimuksessa saatujen määrällisten tulosten mukaan yliopisto-opiskelijat kokivat oppineensa yliopisto-opintojen aikana erilaisia tulevaisuudessa tarvittavia taitoja ja tietoja. Koettu oppimisen taso vaihteli sukupuolittain, esimerkiksi miehet kokivat naisia useammin oppineensa kehittämään uusia ideoita – joskin erot sukupuolten välillä olivat pieniä. Tarkasteltujen opiskeluvuosien 1, 3 ja 5 välillä oli omien oppimistulosten arvioinnissa eroa esimerkiksi siinä, että opiskeluvuosien myötä suhtautuminen asioihin muuttui kriittisemmäksi. Tutkimuksen perusteella yliopistoympäristössä on mahdollista vaikuttaa sellaisiin oppijoiden omiin kokemuksiin, joilla voi olla tärkeä merkitys viisaiden tekojen taustalla.fi
dc.format.extent68
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleYliopisto-opiskelijoiden kokemukset viisaista ratkaisuistaan ja oppimistuloksistaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202004282960
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysokorkeakouluopiskelu
dc.subject.ysoyliopistot
dc.subject.ysoopiskelu
dc.subject.ysoviisaus
dc.subject.ysooppiminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record