Show simple item record

dc.contributor.advisorInnanen, Hely
dc.contributor.authorMikkola, Johanna
dc.contributor.authorPeltomäki, Elli
dc.date.accessioned2020-04-02T10:47:20Z
dc.date.available2020-04-02T10:47:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68439
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä luonteenvahvuuksia kuudesluokkalaiset tunnistavat itsessään ja mitä kokemuksia oppilailla on niiden nimeämisestä. Lisäksi tutkittiin oppilaiden kokemuksia luonteenvahvuuksista kouluhyvinvoinnin tukena. Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusotteella hyödyntäen lisäksi määrällistä aineiston kuvailua. Tutkimuksen lähestymistapa oli fenomenologishermeneuttinen. Aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla syksyllä 2019. Tutkimukseen osallistui 11 kuudennen luokan oppilasta ja kerätty tutkimusaineisto analysoitiin käyttäen teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Oppilaat nimesivät Huomaa hyvä! -materiaalin 26:sta luonteenvahvuuskortista kaikkiaan 19 eri luonteenvahvuutta. Suosituimpia valintoja olivat ryhmätyötaidot ja sinnikkyys. Kokemukset luonteenvahvuuksien nimeämisestä jakautuivat neutraaleihin, positiivisiin ja negatiivisiin kokemuksiin. Lisäksi tuloksista ilmeni, että luonteenvahvuudet tukivat oppilaiden kouluhyvinvointia sosiaalisten suhteiden, itsensä ilmaisun ja koulussa työskentelyn kautta. Tämän tutkimuksen tulokset tukivat aiempaa teoriaa luonteenvahvuuksien hyödyntämisestä osana oppilaiden hyvinvointia. Tutkimustulokset vahvistivat luonteenvahvuuksien opettamisen merkitystä ja hyödyntämistä osana perusopetusta.fi
dc.format.extent69
dc.language.isofi
dc.subject.otherkouluhyvinvointi
dc.subject.otherluonteenvahvuudet
dc.subject.othervahvuusperustainen opetus
dc.titleLuonteenvahvuudet kouluhyvinvoinnin tukena : kuudesluokkalaisten kokemuksia luonteenvahvuuksien nimeämisestä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202004022652
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysopositiivinen pedagogiikka
dc.subject.ysopositiivinen psykologia


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record