Show simple item record

dc.contributor.advisorTergujeff, Elina
dc.contributor.authorSaloniemi, Suvi
dc.date.accessioned2019-12-12T08:07:12Z
dc.date.available2019-12-12T08:07:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66761
dc.description.abstractVarhennettu kielenopetus ja sen opetusmenetelmät ovat ajankohtaisia aiheita uuden perusopetuslain myötä (2018), jossa ensimmäisen vieraan kielen opetus siirtyy ala-asteen ensimmäiselle ja toiselle luokalle kaikissa Suomen peruskouluissa. Varhennettu kielenopetus perustuu lasten herkkyyteen ja valmiuksiin oppia vierasta kieltä ja tutkielma pyrkii arvioimaan, miten tämä näkyy käytännössä varhennetun kielenopetuksen luokkatilanteessa Tutkielman tarkoitus on selvittää, miten alaluokkien englanninopettajat opettavat varhennettua kieltä käytännössä ja mitä menetelmiä he käyttävät opetuksessaan. Tarkoituksena on myös selvittää, miten oppilaiden nuori ikä vaikuttaa opettajien metodien valintoihin opetuksessaan, perustuen aikaisempiin tutkimuksiin lasten oppimisesta. Myös opettajan näkemyksiä, ja kokemuksia varhennetusta kielenopetuksesta ja sen toimivuudesta tarkastellaan tutkielmassa. Käytetty aineisto koostuu kahdeksan toisen luokan englannin oppitunnin observoinneista, sekä yhden opettajan haastattelusta. Tulosten mukaan varhennetussa kielenopetuksessa käytettiin yleisesti suullisia opetusmetodeja, joita käytiin toiminnallisen oppimisen kautta. Opettaja otti lasten nuoren iän huomioon, ei ainoastaan metodologiassaan, mutta myös ottamalla lapsen kehityskauden huomioon tunnin kulussa ja tuntien jatkuvuudessa. Opettaja koki varhennetun kielenopetuksen erittäin positiivisena ja koki sen edistävän kielen oppimista merkittävästi, ja tarjoavan merkittäviä kokemuksia kielenoppimisesta oppilaille. Rajallisuudestaan huolimatta tutkielma esittää monipuolisia näkökulmia varhennettuun kielenopetukseen ja sen menetelmiin alakoulun englannin opetuksessa, sekä tarjoaa tietoa opettajien asenteista ja kokemuksista sen toimivuutta kohtaan.fi
dc.format.extent29
dc.language.isoen
dc.subject.otherearly language teaching
dc.subject.othervarhennettu kielenopetus
dc.titleEarly language teaching and its methods in Finnish primary school English
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912125223
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysohaastattelut
dc.subject.ysohavainnointi
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysokieli ja kielet
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysokieli
dc.subject.ysoopetusmenetelmät
dc.subject.ysolower comprehensive school
dc.subject.ysointerviews
dc.subject.ysoobservation
dc.subject.ysoteaching and instruction
dc.subject.ysolanguages
dc.subject.ysolanguage learning
dc.subject.ysolanguage
dc.subject.ysoeducational methods


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record