Show simple item record

dc.contributor.advisorVirtanen, Tuomo
dc.contributor.authorKääriäinen, Ulla
dc.date.accessioned2019-11-19T09:24:50Z
dc.date.available2019-11-19T09:24:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66422
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää varhaiskasvatuksen erityisopettajien käsityksiä työn imusta, millaista se on ja mitkä tekijät siihen liittyvät, sekä heidän käsityksiään organisatorisista voimavaroista. Kolmantena tarkasteltiin, millainen merkitys mentoroinnilla on varhaiskasvatuksen erityisopettajan työlle. Tämän laadullisen tutkimuksen lähestymistapa on hermeneuttis-fenomenografinen ja aineisto kerättiin teemahaastattelemalla viittä varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, jotka osallistuivat työssään mentorointiin. Aineisto analysoitiin sisällön analyysin avulla hyödyntäen fenomenografisen analyysin vaiheita ja luokittelemalla esiinnousseet merkitykset ala- ja yläkategorioihin. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat kokivat suhteellisen korkeaa työn imua, joka tiivistyi viiteen kategoriaan: Vaikuttaminen, työnkuva, työn haasteet, yhteistyö ja työhön sitoutuminen. Käsitykset organisatorisista voimavaroista kiteytyivät puolestaan kuuteen kategoriaan: yhteiset tapaamiset, kollegiaalinen tuki, jaettu johtajuus, resussointi ja kehittäminen, toimivat rakenteet ja monipuolinen työnkuva. Mentoroinnin merkitystä kuvattiin kuuden kategorian kautta: Ammatillinen tuki, vertaistuki, mentorointi osana rakenteita, luottamuksellisuus, mentorin tuki ja ajankohtaiset aiheet. Tulokset ovat samansuuntaisia kuin aiemmin tehdyissä tutkimuksissa ja niiden voidaan sanoa olevan luotettavia, sillä tutkittavat vahvistivat niiden paikkaansa pitävyyden erillisessä kuulemistilaisuudessa.fi
dc.format.extent87
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherOrganisatoriset voimavarat
dc.subject.otherlaadullinen tutkimus
dc.subject.otherhermeneuttis-fenomenografinen tutkimus
dc.subject.otherteemahaastattelu
dc.titleVarhaiskasvatuksen erityisopettajien käsitykset työn imusta ja organisatorisista voimavaroista – mentoroinnin merkitys yhtenä voimavaratekijänä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201911194934
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysotyön imu
dc.subject.ysomentorointi
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record