Show simple item record

dc.contributor.advisorSeppänen, Ville
dc.contributor.authorTuomisto, Atte
dc.date.accessioned2019-10-11T07:05:18Z
dc.date.available2019-10-11T07:05:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65810
dc.description.abstractKetterä ohjelmistokehitys on jo melko vakiintunut tapa tuottaa tietojärjestelmiä. Tästä syystä jokaisen ketterään ohjelmistokehitysprojektiin osallistuvan tulisi tietää, mitä ketterällä ohjelmistokehityksellä tarkoitetaan ja mitä siihen kuuluu. Projektiin osallistuvia osapuolia ovat kehitystiimi ja kehitettävän tietojärjestelmän tai muun palvelun tilaaja eli asiakas. Jotta asiakkaan edustajat voivat osallistua projektiin mahdollisimman hyvin, on heillä oltava riittävä tietotaito ketterästä ohjelmistokehitysprojektista. Tässä tutkielmassa tutkittiin, mitä asioita projektiin osallistuvan asiakkaan tulisi tietää ketterästä ohjelmistokehitysprojektista, jotta asiakas saisi riittävän tietotaidon kyseisestä aiheesta. Tähän vastaamiseksi ensin tutkielmassa selvitettiin, mikä on ketterän ohjelmistokehitysprojektin tyypillinen kehityskulku ja vaiheet sekä mitä tyypillisimpiä elementtejä ketterään ohjelmistokehitysprojektiin kuuluu. Näiden selvityksien pohjalta tutkielmassa toteutettiin suunnittelutieteellisen tutkimusmenetelmän vaiheita noudattaen artefakti, jolla pyrittiin koostamaan ne aiheeseen liittyvät asiat, joita asiakkaan tulisi tietää ketterästä ohjelmistokehitysprojektista. Tämän tuloksena luotiin asiakkaalle suunnattu ketterän ohjelmistokehitysprojektin prosessikuvaus, joka esittää asiakkaan kannalta olennaisimmat asiat helposti ymmärrettävään ja yksinkertaiseen visuaaliseen ja kirjalliseen muotoon. Toteutettu prosessikuvaus arvioitiin asiantuntijahaastatteluilla, joista saatujen palautteiden perusteella prosessikuvausta kehitettiin edelleen. Tutkimuksen lopullisena tuloksena muodostettiin prosessikuvaus, jonka avulla projektiin osallistuvat osapuolet pystyvät perehdyttämään asiakkaan ketterään ohjelmistokehitysprojektiin ja varmistamaan asiakkaan riittävän tietotaidon sekä yhteisen ymmärryksen aiheesta ja siihen liittyvistä käsitteistä.fi
dc.description.abstractAgile software development is already a well-established way of producing information systems. For this reason, everyone involved in agile software development projects should know what is meant by agile software development and what it involves. The parties involved in the project are the development team and the customer. In order to involve in the project, the customer must have sufficient knowledge of an agile software development project. The aim for this thesis was to find out, what kind of things customer should know about an agile software development project, in order to have sufficient knowledge on the subject. To answer this, an analysis was made, that explored the typical development process and stages of an agile software development project and the most typical elements of the topic. Based on these findings, an artefact was implemented by following the steps of the design science research method. The artefact sought to compile the related issues that a customer should know about an agile software development project. As a result, a customer-driven agile software development project process overview was created that presents the most relevant to the customer in an easy-to-understand, simple visual and written format. The implemented process description was evaluated by interviews, on the basis of which the process description was further developed. The final result of the study was a process overview that enables the project partners to familiarize customer with the agile software development project and to ensure the customer’s sufficient knowledge of the subject and related concepts.en
dc.format.extent59
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherketterä ohjelmistokehitys
dc.subject.othersuunnittelutieteellinen tutkimus
dc.titleSuunnittelutieteellinen tutkimus : mitä asiakkaan tulee tietää ketterästä ohjelmistokehitysprojektista?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201910114387
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoohjelmistokehitys
dc.subject.ysoketterät menetelmät
dc.subject.ysoprojektit
dc.subject.ysoasiakkaat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record