Show simple item record

dc.contributor.advisorJokinen, Kimmo
dc.contributor.advisorOinas, Tomi
dc.contributor.authorJokinen, Marika
dc.date.accessioned2019-09-25T06:44:49Z
dc.date.available2019-09-25T06:44:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65633
dc.description.abstractTämä tutkimus on osa Päivittäisyys transitioissa, lapset moninaisissa perhemuodoissa (DALFA) -tutkimusprojektia. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella itsesäätelytaitoja suomalaisessa esiopetuksessa sekä selvittää niiden yhteyksiä lapsen kotiympäristöön. Yhteyksiä tarkasteltiin lapsen sukupuolen, sisarusmäärän, vanhempien työtilanteen ja koulutustaustan sekä perheessä tapahtuneiden muutosten osalta. Tutkimukseen osallistui yhteensä 211 lasta ja 156 vanhempaa. Tutkimuksen aineisto rajattiin 156 lapseen, joiden osalta oli käytettävissä vanhempien ilmoittamat taustatiedot. Aineisto kerättiin keväällä 2016 kahdella suomalaisella paikkakunnalla 21 esiopetusryhmässä. Aineiston keruussa hyödynnettiin Kisse-mobiilipäiväkirjakyselyä, jonka kahdeksaantoista kysymykseen lapset vastasivat yhden esiopetusviikon ajan. Perheen taustatiedot kerättiin vanhemmilta sähköisellä taustatietokyselyllä. Itsesäätelytaitoja tutkittiin viidestä Kisse-kyselyn kysymyksestä muodostetulla mittarilla, joka perustui lasten päivittäisiin itsearvioihin esiopetuspäivän kulusta. Perheen muutoksia kartoitettiin taustatietokyselyssä kymmenellä kysymyksellä ja ne ryhmiteltiin asuinpaikan muutoksiin, perhemuodon muutoksiin ja terveydentilan muutoksiin. Analyysimenetelmänä käytettiin ristiintaulukointia. Tulokset osoittivat, että perheen useilla muutoksilla on yhteys lasten heikkoihin itsesäätelytaitoihin. Yhteydet tarkasteltiin erikseen asuinpaikan muutosten ja perhemuodon muutosten osalta ja kummassakin tapauksessa löytyi yhteys heikkoihin itsesäätelytaitoihin. Lisäksi pojilla havaittiin tyttöjä heikommat itsesäätelytaidot. Suuntaa antava tulos löytyi ainoiden lasten ja hyvien itsesäätelytaitojen osalta, vaikkakin kyseisen tuloksen luotettavuutta tulee tarkastella rajallisen havaintomäärän perusteella kriittisesti. Tulokset tuovat uutta tietoa lasten itsesäätelytaitojen yhteyksistä kotiympäristöön. Tutkimuksen erityispiirre on päiväkirjamenetelmän hyödyntäminen aineiston keruussa ja lasten itsesäätelytaitojen tutkiminen itsearvioihin perustuen. Esiopetuksessa olevien lasten itsesäätelytaitojen yhteyttä kotiympäristön taustatekijöihin ei ole Suomessa tiettävästi aiemmin tutkittu. Tämän tutkimuksen perusteella perheessä tapahtuvat muutokset näyttäytyvät riskitekijänä lapsen suotuisalle kehitykselle. Lisää tutkimustietoa tarvitaan itsesäätelytaitojen kehityksen riskiryhmässä olevien lasten tunnistamiseksi ja tukitoimien kohdentamiseksi esimerkiksi varhaiskasvatuksessa.fi
dc.format.extent36
dc.language.isofi
dc.subject.otheritsesäätelytaidot
dc.subject.otherpäiväkirjamenetelmä
dc.subject.otherperheen muutokset
dc.subject.otherkasvuympäristön pysyvyys
dc.titleLasten itsesäätelytaidot esiopetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201909254252
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysolasten kehitys
dc.subject.ysoitsesäätely
dc.subject.ysokotiympäristö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record