Show simple item record

dc.contributor.authorSääkslahti, Arja
dc.contributor.authorNiemistö , Donna
dc.contributor.authorNevalainen, Kaisa
dc.contributor.authorLaukkanen, Arto
dc.contributor.authorKorhonen, Elisa
dc.contributor.authorFinni Juutinen, Taija
dc.date.accessioned2019-06-28T10:09:54Z
dc.date.available2019-06-28T10:09:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSääkslahti, A., Niemistö, D., Nevalainen, K., Laukkanen, A., Korhonen, E., & Finni Juutinen, T. (2019). Päiväkotien liikuntaolosuhteiden yhteys lasten motorisiin taitoihin. <i>Liikunta ja tiede</i>, <i>56</i>(2-3), 77-83. <a href="https://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2019/lt_2-3_19_tutkimusartikkeli-saakslahti_lowres.pdf" target="_blank">https://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2019/lt_2-3_19_tutkimusartikkeli-saakslahti_lowres.pdf</a>
dc.identifier.otherCONVID_31252289
dc.identifier.otherTUTKAID_81814
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64920
dc.description.abstractLasten fyysisellä ympäristöllä ja liikkumisen mahdollisuuksilla on yhteyttä lasten fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärään. Siihen liittyy myös lasten motoristen taitojen taso. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää päiväkotien liikuntaolosuhteiden yhteyttä lasten motorisiin taitoihin. Tutkimukseen valittiin eri puolilta Suomea satunnaistetulla ryväsotannalla 37 päiväkotia. Satunnaistamisessa huomioitiin päiväkodin maantieteellinen sijainti sekä asukastiheys. Päiväkotien johtajat kuvasivat päiväkotinsa liikuntaolosuhteita suomalaiseen varhaiskasvatusympäristöön suunnitellulla kyselylomakkeella. Tutkimuspäiväkodeista yhteensä 1136 lapsen (tyttöjä 572; poikia 564, ikä 2–7-vuotta) motoriset perustaidot mitattiin TGMD -3 (Ulrich 2013) mittarilla. Sen lisäksi 4–7-vuotiaiden (n =509) taidot mitattiin myös KTK -mittarilla (Kiphard & Schilling 1974, 2007). Kuvailevien tietojen lisäksi liikuntaolosuhteiden ja motoristen taitojen välistä yhteyttä selvitettiin sekamallianalyysin avulla. Päiväkotien liikuntaolosuhteet vaihtelivat suuresti: oma liikuntasali puuttui 32 prosentilta päiväkoteja, piha-alueiden laajuus vaihteli merkittävästi (226–11 000 m2) ja vain noin puolella päiväkodeista (54 %) oli mahdollisuus liikkua metsäisessä maastossa. Myös liikuntakasvatuksessa oli vaihtelua, sillä liikuntakasvatuksen vuosisuunnitelma oli 54 prosentilla päiväkodeista. Ohjattujen liikuntatuokioiden määrä vaihteli 0,5–7 kertaan viikossa. Tutkituista liikuntaolosuhteista lasten motorisiin taitoihin olivat yhteydessä lasten ikä, sukupuoli, päiväkodin pihan alustojen lukumäärä sekä piha-alueen koko (käsittelytaitoihin) ja erilaiset pinnanmuodot (liikkumistaitoihin). Jatkossa varhaiskasvatuksessa on tärkeää kiinnittää huomiota päiväkotien liikuntaolosuhteisiin, jotta varhaiskasvatuslain edellytykset kokonaisvaltaisen oppimisen edellytyksistä täyttyisivät.fi
dc.description.abstractEnvironmental and social conditions at preschools are associated with children’s physical activity (PA). Also, the development of motor skills (MS) is associated with the amount of PA. This study aimed to determine if childcare centre facilities and environmental conditions are associated with children’s MS. The study participants were 1,136 children aged 2 to 7 years attending early childhood education (ECE) at randomly selected Finnish day-care centres (N = 37). The head of each centre completed a questionnaire on the each centre’s physical and social conditions. All children’s MS were measured with TGMD-3 test battery (Ulrich 2013) and 4–7-years old children with KTK test battery (Kiphard & Schilling 1974, 2007). Descriptive statistics describe the data. When examining the associations between MS and childcare center –related variables, hierarchical linear regression models were used. Results revealed variation in environmental and social condition between childcare centres: 32 % of centres did not have own gym, and size of the playground area varied substantially (226–11,000 m2), as did access to forests (54 %). Physical education (PE) varied also: 54 % of centres had yearly plan for PE and the amount of organized PE in a week varied from 0.5–7 times/ week. Measured conditions were associated with children’s MS as follows: children’s age, gender, the amount of surfaces. The size of yard associated with manipulative skills and shape of yard with locomotor skills. Based on these results there is need to pay attention for environmental and social conditions. Otherwise, there may be difficulties for early educators to achieve the targets of supporting children’s overall learning prerequisites, stated by Act of Early education.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherLiikuntatieteellinen Seura ry
dc.relation.ispartofseriesLiikunta ja tiede
dc.relation.urihttps://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2019/lt_2-3_19_tutkimusartikkeli-saakslahti_lowres.pdf
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherliikuntaolosuhteet
dc.subject.otherpiha-alueet
dc.titlePäiväkotien liikuntaolosuhteiden yhteys lasten motorisiin taitoihin
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906263460
dc.contributor.laitosLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosSoveltavan kielentutkimuksen keskusfi
dc.contributor.laitosFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosCentre for Applied Language Studiesen
dc.contributor.oppiaineBiomekaniikkafi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineBiomechanicsen
dc.contributor.oppiaineSport Pedagogyen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.date.updated2019-06-26T15:15:08Z
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange77-83
dc.relation.issn0358-7010
dc.relation.numberinseries2-3
dc.relation.volume56
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Liikuntatieteellinen Seura 2019.
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.relation.grantnumberOKM/45/626/2015
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysopihat
dc.subject.ysopäiväkodit
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysomotoriset taidot
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4354
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p13673
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p282
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p916
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p24478
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en
dc.relation.funderOpetus- ja kulttuuriministeriöfi
dc.relation.funderMinistry of Education and Cultureen
datacite.isSupplementedBy.doi10.17011/jyx/dataset/82137
datacite.isSupplementedBySääkslahti, Arja; Niemistö, Donna; Laukkanen, Arto; Finni Juutinen, Taija; Lenoir, Matthieu; Cantell, Marja; Barnett, Lisa M. (2022). "Skilled Kids" study's research data. V. 31.5.2017. https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/82137. <a href="http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202206303738">https://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202206303738</a>


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright