Show simple item record

dc.contributor.advisorPiirainen-Marsh, Arja
dc.contributor.authorEskelinen, Satu
dc.date.accessioned2019-05-28T07:15:48Z
dc.date.available2019-05-28T07:15:48Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64245
dc.description.abstractVideopelien pelaajilla on yleisesti tunnistettu ja tutkimuksissa havaittu kokemus kielenoppimisesta viihdepelien kautta (Cornillie, Thorne ja Desmet 2012, Sundqvist and Sylvén 2012). Huomio kuitenkin usein kiinnittyy verkkomoninpeleihin ja sanastonoppimiseen, yksinpelaamisen ja muiden kielen taitojen jäädessä vähemmälle huomiolle. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella viihteellisten yksinpelien tarjoamia oppimismahdollisuuksia pelaajien näkemysten ja kokemusten kautta. Tarkemmin käsitellään motivaatiota, pelien piirteitä, pelien kieltä ja oppimisstrategioita. Tutkimus asettuu Reinhardtin ja Sykesin (2012) määrittämässä viitekehyksessä informaaliin kielenoppimiseen viihdepelien kautta, ja tarkastelee oppimismahdollisuuksia van Lierin (2000) tarjoumien eli affordanssien kaltaisena vuorovaikutuksena oppijan ja ympäristön välillä. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla seitsemää aktiivisesti pelaavaa yliopisto-opiskelijaa. Haastattelut analysoitiin laadullisella sisällönanalyysilla käyttäen teema-analyysiä osin aineistolähtöisesti ja käyttäen useita eri teorioita avoimena viitekehyksenä tulkinnoille. Esiin nousi kolme kielenoppimista motivoivaa tekijää: englanti pelaamisen valtakielenä, sekä pelissä eteneminen (progressio) ja peliin uppoutuminen (immersio), jotka vastasivat Yeen (2006) yleisiä pelaamismotivaatioita. Tärkeimpiä pelejä haastateltujen kielenoppimisessa olivat tarinalliset rooli- ja seikkailupelit, joissa kielen ymmärtäminen on olennaisinta itse pelaamiselle. Yksinpelien tarjoama kieli nähtiin monipuolisena ja teemojen mukaan erikoistuneena. Haastatelluille tärkein kielen taito pelatessa on ymmärtäminen, ja eniten opittu taito sanasto. Kokemuksia oli myös kieliopin oppimisesta peleistä, ja tuottamistaidoille oli käyttöä tietyissä peleihin liittyvissä tilanteissa. Kielenoppimiseen käytettiin useita eri strategioita, pelivalinnoilla kielelle itsensä altistamisesta tietoiseen kieleen keskittymiseen, esimerkiksi tekstitysten ja sanakirjan avulla. Tutkimuksen tulokset antoivat monipuolisen ja aiempia tutkimuksia täydentävän kuvan yksinpelien pelaajien kokemuksista kielenoppimisesta. Kielen osaamisen kautta pelaaminen on helpompaa ja antoisampaa, joten pelaajalle syntyy motivaatio oppia pelin kieltä. Pelaajat hyödyntävät pelien tarjoamia kielenoppimismahdollisuuksia monipuolisesti ja itseohjautuvasti. Pelatessa saadut myönteiset oppimiskokemukset voivat myös tukea ja motivoida kielenoppimista muissa konteksteissa.fi
dc.format.extent111
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.othersecond language learning
dc.subject.othergame-enhanced learning
dc.subject.othertoisen kielen oppiminen
dc.subject.otherpelien kautta oppiminen
dc.titleSingle-player video games as an informal language learning environment : views and experiences of gaming young adults
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905282842
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoyksinpelit
dc.subject.ysoinformaali oppiminen
dc.subject.ysotoinen kieli
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysodigitaaliset pelit
dc.subject.ysovideopelit
dc.subject.ysosingle-player games
dc.subject.ysoinformal learning
dc.subject.ysosecond language
dc.subject.ysolanguage learning
dc.subject.ysodigital games
dc.subject.ysovideo games
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record