Show simple item record

dc.contributor.advisorAro, Mikko
dc.contributor.authorMäntysaari, Sanna
dc.date.accessioned2019-05-08T08:43:03Z
dc.date.available2019-05-08T08:43:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63820
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena on tarkastella, miten lukusujuvuus ja laskusujuvuus on yhteydessä taitokohtaiseen oppijaminäkuvaan lukijana ja laskijana ja miten yhteys kehittyy 1.-3. luokalla. Lisäksi selvitetään onko sukupuoli yhteydessä taitokohtaiseen oppijaminäkuvaan lukijana ja laskijana. Tutkimukseni aineisto on osa Jyväskylän yliopiston FLARE-tutkimushanketta, jossa seurattiin lasten luku- ja laskusujuvuuden kehitystä alakoulussa. Aineiston tutkimusjoukko koostui noin 200 oppilaasta. Pitkittäistutkimus on toteutettu viitenä mittapisteenä yksilö- ja ryhmätestauksina oppilaiden ollessa 1.-3. luokalla, joista tässä tutkimuksessa hyödynnetään enimmäistä, kolmatta ja viidettä mittapistettä. Aineistoa analysoitiin tarkastelemalla korrelaatioita sekä General Linear Lodel -analyysilla. Lukusujuvuus on voimistuen yhteydessä lukijaminäkuvaan ensimmäiseltä kolmannelle luokalle. Vastaavasti laskusujuvuus oli yhteydessä laskijaminäkuvaan huomattavasti enemmän toisella ja kolmannella luokalla kuin ensimmäisellä luokalla. Taitokohtaisen oppijaminäkuvan huomattiin olevan selkeämmin yhteydessä sitä vastaavaan taitoon, vaikka heikko yhteys lukusujuvuuden ja laskijaminäkuvan sekä laskusujuvuuden ja lukijaminäkuvan välillä vuosiluokkien edetessä havaitaankin. Kolmannella luokalla pojat näkivät itsensä laskijoina tyttöjä myönteisemmin. Tuloksista voidaan päätellä, että taitokohtainen oppijaminäkuva lukijana ja laskijana realisoituu taitoa vastaavaksi vuosiluokkien edetessä, jolloin oppimiskokemukset alkanevat vaikuttaa siihen. Taitokohtaista oppijaminäkuvaa on kouluissa tuettava taidon kanssa samanaikaisesti, sillä yhteys nähdään vastavuoroisena. Tuloksissa näyttäytyneiden sukupuolierojen vuoksi kouluissa on tarpeen tarkastella yhdenvertaisuutta tyttöjen ja poikien välillä.fi
dc.format.extent60
dc.language.isofi
dc.subject.otherlukusujuvuus
dc.subject.otherlaskusujuvuus
dc.subject.otherakateeminen oppijaminäkuva
dc.titleLuku- ja laskusujuvuuden sekä sukupuolen yhteys taitokohtaiseen oppijaminäkuvaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905082485
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysolukeminen
dc.subject.ysosukupuolierot
dc.subject.ysomatemaattiset taidot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record