Show simple item record

dc.contributor.advisorHankala, Mari
dc.contributor.advisorKepler-Uotinen, Kaili
dc.contributor.authorSeuranen, Johanna
dc.date.accessioned2019-04-18T07:37:37Z
dc.date.available2019-04-18T07:37:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63549
dc.description.abstractTiedonhankinta- ja -hallintataidot ovat nousseet nyky-yhteiskunnassa keskeisiksi tulevaisuuden taidoiksi, joita yksilö tarvitsee toimiakseen yleistyvissä digitaalisissa ympäristöissä. Opettajat kohtaavat ammattiurallaan sellaisia tilanteita, joissa he tarvitsevat tiedonhankinta- ja -hallintataitoja esimerkiksi etsiäkseen tietoa mielen hyvinvoinnista tukitoimien suunnittelua varten tai oppilaan ohjaamiseksi avun piiriin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia käsityksiä luokanopettajaopiskelijoilla on heidän omista tiedonhankinta- ja -hallintataidoistaan ja miten he hyödyntäisivät näitä taitoja kouluopetuksessa etenkin mielen hyvinvointia käsitteleviin sivustoihin ja sovelluksiin kohdistuvassa tiedonhankinnassa. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena aineistolähtöisestä näkökulmasta kerätystä tutkimusaineistosta. Tutkimusaineisto koostui 19 luokanopettajaopiskelijan tuottamasta materiaalista heidän opintoihinsa kuuluneella, äidinkielen ja kirjallisuuden sekä terveystiedon oppiaineita integroineella yliopistokurssilla. Tutkimusaineiston analyysissä hyödynnettiin laadullista sisällönanalyysiä. Tutkimuksen tuloksena tutkimusaineistosta muodostettiin hyvien, keskinkertaisten ja heikkojen tiedonhankinta- ja -hallintataitojen osaamisprofiilit, jotka kuvaavat opettajaopiskelijoiden käsityksiä heidän tiedonhankinta- ja -hallintataidoistaan. Tiedonhankinta- ja -hallintataitojen osaamisprofiileissa on esillä sekä eroavaisuuksia että samankaltaisuuksia siinä, miten opettajaopiskelijat näkevät omat tiedonhankinta- ja -hallintataitonsa. Opettajaopiskelijoiden mukaan opettajan tulisi tiedostaa omat tiedonhankinta- ja -hallintataitonsa, koska heidän tulee osata ohjata oppilaitaan hallitsemaan näitä taitoja. Opettaja voi esimerkiksi käyttää etsimäänsä tietoa oppilaan mielen hyvinvoinnista nousseen huolen perustelemisessa. Tiedonhankinta- ja hallintataidot nähtiin tämän tutkimuksen perusteella arvokkaina, tulevaisuuden ympäristöissä tarvittavina taitoina, joita opettaja voi hyödyntää mielen hyvinvointia tukevissa käyttötarkoituksissa. Koululla ja koulutuksella on opettajaopiskelijoiden mukaan keskeinen rooli tällaisen osaamisen kehittämisessä.fi
dc.format.extent90
dc.language.isofi
dc.subject.othertiedonhankintataidot
dc.subject.othertiedonhallintataidot
dc.subject.othertulevaisuuden taidot
dc.subject.otherluokanopettajaopiskelijat
dc.subject.othermielen hyvinvointi
dc.titleLuokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä tiedonhankinta- ja -hallintataidoistaan sekä niiden soveltamisesta kouluopetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201904182222
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysohyvinvointi (terveydellinen)
dc.subject.ysotiedonhankinta
dc.subject.ysoinformaatiolukutaito
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysotiedonhaku


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record