Show simple item record

dc.contributor.advisorTurja, Leena
dc.contributor.authorNykänen, Virpi
dc.date.accessioned2019-02-04T08:41:32Z
dc.date.available2019-02-04T08:41:32Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62688
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella, miten lapsen tutkiva toiminta sekä tiedettä, teknologiaa, taidetta ja matematiikkaa yhdistävä STEAM-pedagogiikka soveltuu toimintamuodoksi esiopetukseen. Tavoitteena oli myös selvittää lasten tutkivan toiminnan mahdollistavia tekijöitä. Lisäksi tässä tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita siitä, millaisia merkityksiä ja arvioita toimijat antavat toteutuneelle lapsen tutkivalle toiminnalle esiopetusryhmässä. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, jossa oli myös toimintatutkimuksellinen, kasvatuskäytäntöjä ja toimintakulttuuria kehittävä näkökulma. Tutkimuskohteena oli kuopiolaisen esiopetusryhmän varhaiskasvattajat ja lapset. Aineistonkeruussa oli etnografinen tutkimusote. Aineisto kerättiin havainnoimalla lasten tutkivaa toimintaa sekä haastattelemalla esiopetusryhmän 19 lasta ja kolmea varhaiskasvattajaa. Aineiston analyysissä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tutkimuksen tulokset vahvistivat näkemystä siitä, että lapsen tutkiva toiminta ja STEAM-toiminnan sisältöjen eli taide- ja tiedeaineiden yhdistäminen tukee Varhaiskasvatussuunnitelman (2016) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman (2014) perusteiden tavoitteita, joissa korostetaan lapsen kokonaisvaltaista oppimista, osallisuutta, leikkiä sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteita. Merkityksellistä on myönteinen ja kannustava reagointi lasten ihmettelyyn ja kysymyksiin sekä tutkivaan toimintaan perustuvan oppimisprosessin tunnistaminen ja tukeminen.fi
dc.format.extent112
dc.language.isofi
dc.subject.otherlapsen tutkiva toiminta
dc.subject.otherSTEAM-pedagogiikka
dc.titleSTEAM : tiedettä, teknologiaa, insinööritaitoja, taiteita ja matematiikkaa yhdistävä tutkiva oppiminen esiopetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201902041402
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysoleikki (toiminta)
dc.subject.ysotaidekasvatus
dc.subject.ysoteknologiakasvatus
dc.subject.ysotiedekasvatus
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysotutkiva oppiminen
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysooppiminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record