Show simple item record

dc.contributor.authorPaldanius, Hilkka
dc.date.accessioned2019-01-17T11:35:14Z
dc.date.available2019-03-18T22:35:25Z
dc.date.issued2018fi
dc.identifier.citationPaldanius, H. (2018). Historiallisen toimijuuden rakentuminen lukiolaisten esseevastauksissa. <em>Virittäjä</em>, 122 (1), 53-78. <a href="https://doi.org/10.23982/vir.59310">doi:10.23982/vir.59310</a>fi
dc.identifier.otherTUTKAID_77158
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62532
dc.description.abstractArtikkelissa tarkastellaan historiallisen toimijuuden representoitumista osana tiedon rakentumista lukiolaisten kirjoittamissa dokumenttipohjaisissa esseissä. Tutkimuksen aineistona on 23 historian esseetä, joiden tehtävänantona on pohtia kylmän sodan aloittajaa annetun oheisaineiston valossa. Artikkelissa tekstitaitoja lähestytään sosiokulttuurisesti rakentuvina ja tiedonalakohtaisina taitoina. Esseiden kielen piirteiden tarkastelu sidotaan siis historian tiedonalan tiedonmuodostukseen sekä koulu-kontekstiin liittyviin piirteisiin. Artikkelin teoreettinen ja metodologinen viitekehys pohjautuu systeemis-funktionaaliseen kieliteoriaan. Historiallista toimijuutta lähestytään transitiivisuus-systeemin sisällä tehtävän prosessityyppianalyysin avulla eli tarkastellaan, kuka tai mikä esseissä esitetään tapahtumia aikaansaavaksi tahoksi ja millaisena toimintana tapahtumat näyttäytyvät. Analyysin perusteella historiallinen toimijuus vuorottelee esseissä yksilöityjen henkilöiden ja ihmisjoukkoon viittaavien sanojen, kuten valtioiden, välillä. Inhimillinen toimijuus voidaan myös viedä taka-alalle abstraktien toimijoiden ja suhteita kuvaavien prosessien avulla. Tutkimuksen perusteella esseevastaukset heijastelevat niiden tilannekontekstiin kuuluvia tekstejä ja diskursseja: Toimijuuden rakentamisessa hyödynnetään yleisiä analyyttisen kielen piirteitä. Toimijuuden tasojen vaihtelut henkilöiden, ihmisjoukkojen ja abstraktien toimijoiden välillä kietoutuvat myös esseen tekstilajiin ja tehtävänannon esseille asettamaan kehykseen sekä historian tiedonalan tiedonrakennustapoihin, kuten tulkinnallisuuteen ja syy-seuraussuhteiden esittämiseen.fi
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherKotikielen seura
dc.relation.ispartofseriesVirittäjä
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.othertekstitaidotfi
dc.subject.otherhistoriafi
dc.subject.otheresseefi
dc.subject.othersysteemis-funktionaalinen kieliteoriafi
dc.titleHistoriallisen toimijuuden rakentuminen lukiolaisten esseevastauksissafi
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201901161213
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.oppiaineSuomen kieli
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.date.updated2019-01-16T13:15:09Z
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange53-78
dc.relation.issn0042-6806
dc.relation.numberinseries1
dc.relation.volume122
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittaja & Kotikielen Seura, 2018
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en
dc.relation.doi10.23982/vir.59310


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright