Show simple item record

dc.contributor.advisorRautiainen, Katri-Helena
dc.contributor.authorParonen, Jyri
dc.contributor.authorKuivalainen, Joel
dc.date.accessioned2018-12-13T07:40:15Z
dc.date.available2018-12-13T07:40:15Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60581
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tutkittiin tablet-laitteiden toimivuutta alakoulun musiikinopetuksen luovassa sävellysprosessissa, sekä oppilaiden kokemuksia laitteiden käytöstä. Tutkimuksella haluttiin lisätä ymmärrystä tablet-laitteiden käytön mahdollisuuksista luovassa sävellysprosessissa, sekä erilaisista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa niiden käyttöön. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineisto kerättiin eräässä keski-suomalaisessa koulussa kolmelta eri neljänneltä luokalta (n=68), jotka tekivät yhteisen animaatio- ja musiikkiprojektin tablet-laitteita käyttäen. Aineistonkeruu toteutettiin havainnoimalla sekä videoimalla oppilaiden toimintaa projektin aikana, sekä puolistrukturoiduilla ryhmähaastatteluilla projektin jälkeen. Aineiston analysoinnissa käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Tutkimuksessa tablet-laitteiden käytöllä havaittiin olevan monia etuja luovan sävellysprosessin yhteydessä. Laitteet tarjosivat mahdollisuuden erilaisten ideoiden kokeilemiselle sekä sujuvalle äänittämiselle ja kappaleen kokonaisuuden työstämiselle läpi koko prosessin. Havaitut vaikeudet tablet-laitteiden opetuskäytössä hyödyntämiseen olivat vähäisiä, ja ne kytkeytyivät musiikkiprojektin suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviin seikkoihin. Oppilaiden kokemukset musiikkiprojektiin liittyen heijastelivat suurelta osin ensimmäisen tutkimusongelman yhteydessä tehtyjä havaintoja. Kokemukset tablet-laitteiden käytöstä olivat pääosin myönteisiä. Tutkimuksemme vahvistaa aiempien tutkimusten valossa muotoutuneita käsityksiä tablet-laitteiden soveltuvuudesta osaksi musiikinopetusta. Laitteiden vahvuudet luovassa sävellysprosessissa tulivat selvästi ilmi tutkimuksessa.fi
dc.format.extent129
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othertablet-laitteet
dc.subject.othermusiikkikasvatusteknologia
dc.titleTablet-laitteet neljäsluokkalaisten luovassa sävellysprosessissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201812135094
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysotaulutietokoneet
dc.subject.ysomusiikkikasvatus
dc.subject.ysoluovuus
dc.subject.ysosäveltäminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record