Show simple item record

dc.contributor.advisorRautiainen, Katri-Helena
dc.contributor.advisorSaarikallio, Suvi
dc.contributor.authorPitkänen, Anna
dc.date.accessioned2018-09-27T06:11:27Z
dc.date.available2018-09-27T06:11:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59699
dc.description.abstractTutkimukseni tavoitteena on tutkia kuudesluokkalaisten kokemuksia osallisuutensa toteutumisesta niin yleisesti kouluarjessa kuin musiikintunneilla. Tutkimuksen avulla kartoitan, minkälaisia osallisuuden kokemuksia musiikintunnin osallistava suunnitteluprosessi tuottaa. Pyrin myös löytämään uutta, koulumaailmaan sovellettavaa tietoa, jonka avulla osallistavampaa koulukulttuuria voidaan luoda. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jossa on osallistavan toimintatutkimuksen piirteitä. Tutkimuksen aineisto koostuu tutkimusprojektista, jossa kuudesluokkalaiset (n=15) saivat suunnitella ja toteuttaa haluamansa musiikintunnin. Tutkimuksen aluksi ja lopuksi tehtyjen kyselyiden ja prosessin observoinnin lisäksi 12 oppilasta osallistui teemahaastatteluun. Aineisto on analysoitu sekä teoria- että aineistolähtöisellä laadullisella sisällönanalyysilla. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella kuudesluokkalaisten aiemmat kokemukset osallisuudestaan keskittyvät koulun epämuodollisempaan toimintaan, kuten tapahtumien tai juhlien järjestämiseen. Sen sijaan oppituntien sisältöön ei ole voitu juurikaan vaikuttaa. Sekä musiikintunnin suunnitteluprosessi että sen toteutus koettiin inspiroivaksi ja positiiviseksi kokonaisuudeksi. Suunnitteluvastuu otettiin vakavasti ja osallisuuden kokemuksia syntyi runsaasti. Oppilaiden keskuudessa vallitsi kollektiivinen toive siitä, että vastaavanlaista oppituntien suunnittelutyötä tehtäisiin jatkossakin. Tutkimuksen tulokset ovat samassa linjassa aiempien osallisuutta tarkastelevien tutkimusten kanssa, jotka yhtälailla painottavat oppilaiden oman suunnittelutyön ja omaehtoisen toiminnan merkitystä osallisuuden lisääjänä sekä voimaantumisen ja valtautumisen lähteenä. Tämän lisäksi tutkimus tuo uuden näkökulman oppilaiden osallistumisen ja vaikuttamisen halusta: mikäli koulussa luodaan osallisuudelle toimivia kanavia ja keinoja, haluaa suurin osa oppilaista vaikuttaa arkeensa. Tämä tutkimus tarjoaa opettajille valmiin mallin, jonka avulla voidaan toteuttaa osallistava suunnitteluprosessi oppilaiden ja opettajan yhteistyössä.fi
dc.format.extent114
dc.language.isofi
dc.subject.otherdemokratiakasvatus
dc.title”Sai ite päättää kerranki niinku oikeesti” : oppilaiden kokemuksia osallisuudestaan ja osallistavasta musiikintunnin suunnitteluprosessista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201809274252
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutus
dc.contributor.oppiaineTeacher Education
dc.contributor.oppiaineMusiikkikasvatus
dc.contributor.oppiaineMusic Education
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.contributor.oppiainekoodi3052
dc.subject.ysoopettajuus
dc.subject.ysoosallistava suunnittelu
dc.subject.ysokouludemokratia
dc.subject.ysokansalaiskasvatus
dc.subject.ysoosallistaminen
dc.subject.ysodemokratia
dc.subject.ysovaikuttaminen
dc.subject.ysomusiikkikasvatus
dc.subject.ysoosallisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record