Show simple item record

dc.contributor.advisorHöylä, Helena
dc.contributor.authorAutio, Petri
dc.date.accessioned2018-08-02T09:48:42Z
dc.date.available2018-08-02T09:48:42Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59087
dc.description.abstractVideopelien pelaaminen on yksi merkittävimmistä ajanviettotavoista ikään tai sukupuoleen katsomatta. Pelaamisen kasvu on ollut räjähdysmäistä ja sen yleisyys kasvaa jatkuvasti edelleen. Kokonaisvaltainen kielenoppiminen vaatii opeteltavan kielen käyttöä myös koulun ulkopuolella ja tähän videopelaaminen tarjoaa pelaajalle oivan alustan. Videopelaamisen linkittymistä kielenoppimiseen on tutkittu, mutta johtuen ilmiön suhteellisesta tuoreudesta ja jatkuvasta kasvusta uusien tulosten löytäminen ja linkittäminen aiheeseen on hyödyllistä. Tämä tutkimus pyrkii selvittämään, miten yläkouluikäiset oppilaat suhtautuvat videopelaamiseen liittyen englannin kielen oppimiseen, eli kokevatko he oppivansa englantia videopeleistä ja jos kokevat niin minkälaisia asioita he saavat siitä irti. Tutkimuksen aineistona käytettiin kyselyä joka pohjautuu vahvasti Erkkilän (2017) tutkimuksessaan käyttämään kyselyyn. Kysely suoritettiin eräässä Keski-Suomen yläkoulussa. Vastauksia kyselyyn tuli 207 vaikkakaan aivan jokainen vastaaja ei joko suorittanut kyselyä loppuun tai jätti vastaamatta joihinkin kysymyksiin. Kuitenkin jokaiseen kysymykseen tuli keskimäärin 180 vastausta. Tulokset analysoitiin kvantitatiivista analyysiä hyödyntäen ja kyselyn avokysymyksiä analysoitiin kvalitatiivisin menetelmin. Tutkimuksesta käy ilmi, että videopelaaminen on erittäin yleinen harrastus ja erilaisista asioista pitäville löytyi oma videopeligenrensä. Yläkouluikäiset olivat ylivoimaisesti sitä mieltä, että videopelien pelaaminen on merkittävä tuki englannin kielen oppimisessa. Merkittävimmät kielenoppimisen osa-alueet, joissa vastaajat kokivat kehittyneensä pelaamalla, olivat sanavarasto ja kommunikaatiotaidot. Tutkimuksessa käy myös ilmi korrelaatio peliajan ja pelaamisen hyödyllisyyden välillä: mitä enemmän pelaa, sitä enemmän kokee saavansa pelaamisesta irti. Tuloksista käy ilmi, että videopelaaminen on kielenoppimisen kannalta hyödyllinen harrastus joka tulisi laajemmin huomioida esimerkiksi kielten opettamisen saralla.fi
dc.format.extent35
dc.language.isoen
dc.subject.otherlanguage learning
dc.subject.otherlearning from video games
dc.titleSecondary school students' views of video games' effect on language learning
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201808023725
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysovideopelit
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysodigitaaliset pelit
dc.subject.ysotietokonepelit
dc.subject.ysovideopelit
dc.subject.ysopelit
dc.subject.ysolearning
dc.subject.ysovideo games
dc.subject.ysoEnglish language
dc.subject.ysolanguage learning
dc.subject.ysodigital games
dc.subject.ysocomputer games
dc.subject.ysovideo games
dc.subject.ysogames


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record