Show simple item record

dc.contributor.advisorSume, Helena
dc.contributor.authorSeilola, Irja
dc.date.accessioned2018-05-29T09:30:09Z
dc.date.available2018-05-29T09:30:09Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58212
dc.description.abstractIrja Seilola. 2018. Ei mun lapsen tarvii vain pärjätä – hän saa loistaa. Kuulovammaisten lasten vanhempien kokemuksia koulun aloittamisen nivelvaiheesta. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. 61 sivua. Koulunkäynnin aloittaminen on kaikille lapsille ja vanhemmille jännittävä vaihe elämässä. Kuulovammaisten lasten vanhemmat joutuvat jo varhaisessa vaiheessa pohtimaan lastensa koulunkäyntiin liittyviä tekijöitä ja mahdollisia oppimisen tuen muotoja. Vanhempien aktiivisuus on merkittävässä asemassa tiedon saannissa kuulovammaisen lapsen koulun valinnan ja oppimisen tuen muotojen pohdinnoissa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuulovammaisten lasten vanhempien kokemuksia koulun aloittamisen nivelvaiheesta. Tavoitteena on tuoda esille, mitkä tekijät ovat olennaisia kuulovammaisen lapsen koulun aloittamisen nivelvaiheessa ja miten kuulovammaisten lasten vanhempien asiantuntijuus toteutuu. Tässä laadullisessa tutkimuksessa on haastateltu kuuden kuulovammaisen lapsen vanhemman kokemuksia lapsensa koulun aloittamisen nivelvaiheesta. Haastattelut on analysoitu aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Tutkimuksessa ilmeni, että kuulovammaisen lapsen vanhempien aktiivisuus sekä kuulovammatiedon hajanaisuus vaikuttavat lapsen kouluun aloittamisen nivelvaiheeseen. Vanhempien tieto- ja tukiverkostoina toimivat vertaistukiverkostot. Toisten samassa tilanteessa olevien vanhempien antama tieto ja tuki toimii perheille voimavarana. Lisäksi vanhempien tukena oli koulujärjestelmän tarjoama tuki ja kolmannen sektorin järjestöjen työntekijä, joka tuki vanhemman näkökulmaa koulunaloituksen nivelvaiheessa. Vanhemmat odottivat tukea ratkaisuihinsa ja positiivista asennetta lapsen vastaanottavalta koululta. Lisäksi vanhemmat toivoivat konkreettisia työkaluja, kuten tarkistuslistaa ratkaisujensa tueksi.fi
dc.format.extent61
dc.language.isofi
dc.subject.otherkoulun tuki
dc.subject.othervanhemman asiantuntijuus
dc.subject.otherkoulun aloittamisen nivelvaihe
dc.title"Ei mun lapsen tarvii vain pärjätä - hän saa loistaa" : kuulovammaisten lasten vanhempien kokemuksia koulun aloittamisen nivelvaiheesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201805292887
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokolmiportainen tuki
dc.subject.ysovertaistuki
dc.subject.ysokuulovammaiset
dc.subject.ysosisäkorvaistutteet
dc.subject.ysokuulovammat
dc.subject.ysohuonokuuloisuus
dc.subject.ysokuulokojeet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record