Show simple item record

dc.contributor.authorToivonen, Saara
dc.date.accessioned2018-05-29T05:30:54Z
dc.date.available2018-05-29T05:30:54Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58179
dc.description.abstractNokian matkapuhelinliiketoiminnan myynti Microsoftille herätti runsaasti huomiota suomalaisissa ja kansainvälisissä medioissa syyskuussa 2013. 5,44 miljardin euron arvoisella yrityskaupalla oli suuri symbolinen merkitys Suomessa, sillä sen nähtiin päättävän yhden menestyksen aikakauden suomalaisessa yrityshistoriassa. Kauppa vietiin päätökseen keväällä 2014. Tutkin työssäni Le Monde ja Le Figaro ‐sanomalehtien artikkeleissa esiintyvien adjektiivien subjektiivisuutta. Aineisto koostuu 35 artikkelista, jotka on julkaistu 3.9.2013 ja 24.3.2014 välisenä aikana. Artikkelien aiheet liittyvät Nokia‐kauppaan, Nokiaan ja sen avainhenkilöihin, Microsoftiin ja teknologia‐alaan. Aineisto sisältää 376 adjektiivia, jotka esiintyvät 861 kertaa. Analyysi pohjautuu Catherine Kerbrat‐Orecchionin subjektiivisuusteoriaan, jonka mukaan adjektiivit voidaan jakaa niiden merkityksen mukaan objektiivisiin ja subjektiivisiin adjektiiveihin. Subjektiiviset adjektiivit jakautuvat edelleen affektiivisiin ja evaluatiivisiin adjektiiveihin. Näistä jälkimmäiset jaetaan vielä aksiologisiin ja ei‐aksiologisiin. Semanttisen kategorisoinnin ohella adjektiivit luokiteltiin sen mukaan missä sanomalehdessä ne esiintyvät. Lisäksi adjektiivit jaettiin 13 eri temaattiseen luokkaan sen mukaan mihin ne viittaavat. Työn tulokset osoittavat, että 45,1 % korpuksen adjektiiveista on objektiivisia ja 54,9 % subjektiivisia. Tuloksista selviää, että objektiivisten osuus on suurempi Le Figaro ‐lehden artikkeleissa, kun taas subjektiivisten osuudessa ei ilmene merkittäviä eroja eri sanomalehtien välillä. Tulokset osoittavat eri temaattisten ryhmien välillä olevan paljon vaihtelua subjektiivisuudessa. Subjektiivisten adjektiivien määrä on merkittävä ottaen huomioon korpuksen journalistisen viitekehyksen.fi
dc.format.extent78
dc.language.isofr
dc.titleLa vente de la téléphonie mobile de Nokia à Microsoft en 2014 : Analyse de la subjectivité des adjectifs dans un corpus d’articles de Le Monde et de Le Figaro
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201805292851
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineRomaaninen filologiafi
dc.contributor.oppiaineRomance Philologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi307
dc.subject.ysojournalismi
dc.subject.ysoyrityskaupat
dc.subject.ysosubjektiivisuus
dc.subject.ysoadjektiivit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record