Show simple item record

dc.contributor.advisorRautiainen, Katri-Helena
dc.contributor.authorPalve, Roope
dc.date.accessioned2018-05-09T10:08:21Z
dc.date.available2018-05-09T10:08:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1870230
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57903
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuudesluokkalaisten käsityksiä ja kokemuksia musiikin tunnevaikutuksista, sekä heidän musiikillisia työtapojaan ja ratkaisujaan tunteiden välittämisessä. Tutkimuksessa haluttiin valaista musiikin tunnevaikutusten kenttää kuudesluokkalaisten elämismaailmassa, ja kiinnittää huomiota musiikkikasvatuksen mahdollisuuksiin, sekä tunnetaitojen hallinnan tärkeyteen hyvinvoinnin kannalta. Tutkimus toteutettiin eräässä jyväskyläläisen koulun kuudennessa luokassa (n=23). Oppilaat toteuttivat projektin, joka sisälsi tunteen kuvaamista sekä elokuvan että musiikin keinoin. Aineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla ryhmittäin, ja työskentelysessiot videoitiin. Tämän lisäksi aineistona toimi oppilaiden lopulliset tuotokset. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Tutkimuksessa saatiin selville, että suurin osa tutkimukseen osallistuneista oppilaista ei ollut aikaisemmin kiinnittänyt huomiota musiikin tunnevaikutuksiin. Myöskään projektin jälkeen kaikki oppilaat eivät huomanneet omassa työssään musiikin tunnevaikutuksia. Tästä huolimatta aikaisempaan teoriapohjaan verratessa oppilaiden säveltämät kappaleet noudattivat yleisimpiä musiikillisia piirteitä tunteiden välittämisessä. Tutkimustulosten valossa voidaan todeta musiikin kanavoivan tunteita tavoilla, joita oppilas ei välttämättä itse osaa sanallistaa. Musiikinopetuksen tulisi panostaa tunnekasvatukseen, ja hyödyntää mahdollisuuttaan vaikuttaa positiivisesti tunnetaitojen kehitykseen sekä lasten hyvinvointiin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (75 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othertunteet
dc.subject.othersäveltäminen
dc.subject.othermusiikin tunnevaikutukset
dc.subject.othermusiikilliset ratkaisut
dc.subject.othermusiikkikasvatus
dc.subject.othertunnetaidot
dc.subject.othertunnekasvatus
dc.titleTunteet sävellysprosessissa : kuudesluokkalaisten oppilaiden käsitykset ja kokemukset musiikin tunnevaikutuksista, sekä musiikilliset työtavat ja ratkaisut tunteen kuvaamisessa
dc.title.alternativeKuudesluokkalaisten oppilaiden käsitykset ja kokemukset musiikin tunnevaikutuksista, sekä musiikilliset työtavat ja ratkaisut tunteen kuvaamisessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201805092511
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2018-05-09T10:08:21Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysosäveltäminen
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysomusiikkikasvatus
dc.subject.ysotunnetaidot
dc.subject.ysotunnekasvatus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record