Show simple item record

dc.contributor.advisorKepler-Uotinen, Kaili
dc.contributor.authorParpala, Eetu
dc.contributor.authorSiljanto, Lassi
dc.date.accessioned2018-04-12T11:28:45Z
dc.date.available2018-04-12T11:28:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1867605
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57580
dc.description.abstractParpala, Eetu & Siljanto, Lassi. ”Liikunnanopettajaksi opiskelevien käsityksiä liikunnanopetuksesta seka- ja erillisryhmissä”. 2017. Kasvatustieteiden pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää liikunnanopettajaksi opiskelevien käsityksiä liikunnanopetuksesta sekaryhmissä ja erillisryhmissä. Tutkimus pyrkii tuomaan uusia näkökulmia liikunnanopetukseen, erityisesti opetusryhmien muodostamiseen, selvittämällä liikunnanopettajaksi opiskelevien mielipiteitä ja kokemuksia. Kokemusten ja käsitysten tutkiminen ja selvittäminen ovat avainasemassa, kun kyse on opettajan ja oppilaiden viihtymisestä koulun liikuntatunnilla. Myös ryhmäjakojen eri vahvuuksia ja heikkouksia on hyvä tietää, kun suunnitellaan mm. opetussisältöjä ja –ryhmiä. Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena Jyväskylän yliopistolla 2017. Tutkimuksessa selvitettiin kahdeksan liikunnanopettajaksi opiskelevan henkilön käsityksiä liikunnantuntien ryhmäjaoista. Tutkimus toteutettiin fenomenologis-hermeneuttisen tutkimusperinteen mukaisesti kvalitatiivisella tutkimusotteella. Haastatelluista suurin osa on tyytyväisiä nykyiseen erillisryhmäopetukseen. Kuitenkin ryhmiä muodostettaessa tulee ottaa huomioon yksilöiden erilaiset tarpeet ja mieltymykset. Erityisesti opetuksen eriyttämisen kannalta oppilaiden taitotason huomioon ottaminen ja sukupuolten välisten rajojen ylittäminen on tulevaisuudessa tarpeen. Sukupuoli ei voi olla suurimpana kriteerinä ryhmäjakoa tehtäessä, koska tyttöjen harrastajamäärät aikaisemmin miehisiksi mielletyissä lajeissa ovat olleet suuressa nousussa. Tämä pakottaa koulut ainakin jonkinasteisiin muutoksiin liikunnanopetusryhmiä ja niiden opetusta suunniteltaessa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (53 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherAvainsanat: liikunnanopetus
dc.subject.othersekaryhmäopetus
dc.subject.othererillisopetus
dc.subject.othertasa-arvo
dc.titleLiikunnanopettajaksi opiskelevien käsityksiä liikunnan-opetuksesta seka- ja erillisryhmissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201804122051
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2018-04-12T11:28:45Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysotasa-arvo


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record