Show simple item record

dc.contributor.authorKukila, Tiia-Maria
dc.contributor.authorVihavainen, Jenni
dc.date.accessioned2018-03-09T20:20:29Z
dc.date.available2018-03-09T20:20:29Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1860902
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57294
dc.description.abstractTässä pro gradu -tutkielmassa selvitetään luokanopettajien työhyvinvointia tukevia ja haastavia tekijöitä sekä työyhteisön merkitystä työhyvinvoinnille. Lisäksi tarkastellaan opettajien kokemuksia työhyvinvoinnin tukemisesta. Tutkielman avulla tuodaan esille heidän kokemuksia työhyvinvoinnistaan. Tuloksia voidaan hyödyntää opettajien työhyvinvoinnin kehittämistyössä. Tutkielma on laadullinen tutkimus, jonka aineisto on kerätty teemahaastatteluiden avulla keväällä ja syksyllä 2017. Tutkielmaan osallistui kuusi luokanopettajaa, joista kaksi oli miehiä ja neljä naisia. Aineiston analyysivaiheessa aineisto teemoiteltiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia avuksi käyttäen. Tutkielman keskeisimmät tulokset osoittavat, että luokanopettajien työ- hyvinvointia määrittävät useat yksittäiset tekijät, kuten vuorovaikutustilanteet, resurssit, päätöksenteko ja työyhteisö. Samat tekijät, jotka opettajat kokivat lisää- vän kokemuksia työhyvinvoinnista, voivat myös heikentää sitä. Työhyvinvoinnin tukemisen osalta opettajat kokevat kehityksen olevan vielä kesken. Opettajat kertovat saaneensa jonkin verran tukea työhyvinvoinnilleen työnantajaltaan, mutta vastuu työhyvinvoinnin tukemisessa on silti suurilta osin opettajilla itsellään. Toisaalta kokemus hyvinvoinnista on henkilökohtainen, sillä yksilö tietää parhaiten, milloin ja millaisissa asioissa hän tukea tarvitsee. Tällöin vastuu työ- hyvinvoinnin tukemisesta on aina osittain myös yksilöllä itsellään. Tutkielman tulokset tukevat aiempia työhyvinvointia koskevia tutkimustuloksia työhyvinvointia tukevien ja haastavien tekijöiden osalta. Poiketen aiemmista tutkimuksista tässä tutkielmassa tuodaan esiin keinoja, joilla opettajien hyvinvointia voidaan kehittää. Tämä antaa merkityksellisen näkökulman myös yhteiskunnallisesti, sillä opettajien hyvinvointi heijastuu koko kouluyhteisöön.
dc.format.extent1 verkkoaineisto (118 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleLuokanopettajien kokemuksia työhyvinvoinnista ja sen edistämisestä : "työhyvinvointi on vähä laajempi käsite, se ei oo yhden päivän tunne tai mieliala"
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201803091700
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2018-03-09T20:20:30Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysojaksaminen
dc.subject.ysotyöyhteisöt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record