Show simple item record

dc.contributor.advisorLerkkanen, Marja-Kristiina
dc.contributor.advisorPoikkeus, Anna-Maija
dc.contributor.authorPetäinen, Aino
dc.date.accessioned2018-03-01T09:03:01Z
dc.date.available2018-03-01T09:03:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1858736
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57217
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkasteltiin koulun ilmapiiritekijöiden yhteyttä opettaja-oppilassuhteisiin ja oppilaiden kouluun kiinnittymiseen. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin opettajien arvioimien koulun toiminnallisten ilmapiiritekijöiden (yhteistyö, päätöksenteko, opetuksen innovatiivisuus ja koulun resurssit) yhteyttä opettaja-oppilassuhteisiin, joka kuvaa opettajien arviota henkilökunnan ja oppilaiden suhteiden myönteisyydestä (missä määrin koulun oppilaat suhtautuivat heihin arvostavasti, olivat yhteystyöhaluisia ja motivoituneita). Tutkimuksen toisessa vaiheessa selvitettiin opettajien arvioimien koulun toiminnallisten ilmapiiritekijöiden yhteyttä oppilaiden itsearvioimaan emotionaaliseen, kognitiiviseen ja toiminnalliseen kouluun kiinnittymiseen. Tutkimusaineisto koostui Alkuportaat-seurantatutkimuksen kuudennen luokan opettajien (n = 98) ja oppilaiden (n = 1824) kyselyistä. Opettajat arvioivat koulun ilmapiiritekijöitä, ja oppilaat tekivät itsearviointeja koskien emotionaalista, kognitiivista sekä toiminnallista kiinnittymistä. Muuttujien välisiä yhteyksiä tarkastelevat analyysit toteutettiin käyttäen lineaarista regressioanalyysiä sekä monimuuttujaregressioanalyysiä. Tulosten mukaan koulun toiminnallisista ilmapiiritekijöistä opettajien kokemus yhteistyöstä ja koulun resursseista olivat suuntaa antavasti yhteydessä myönteisiin opettaja-oppilassuhteisiin, mutta varsinaisia tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä muuttujien välillä ei löytynyt. Opetuksen innovatiivisuuden havaittiin olevan suuntaa antavasti yhteydessä oppilaiden raportoimaan kognitiiviseen kiinnittymiseen. Vaikka tutkimuksen tulokset eivät osoittaneet vahvoja yhteyksiä, ne viittaavat siihen, että koulun ilmapiiritekijöiden vaikutukset opettajiin ja oppilaisiin ovat hienovaraisia, ja alueella tarvitaan lisää tutkimusta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (44 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkouluun kiinnittyminen
dc.titleKoulun ilmapiiritekijöiden yhteys opettaja-oppilassuhteisiin ja oppilaiden kouluun kiinnittymiseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201803011629
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2018-03-01T09:03:01Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysoilmapiiri
dc.subject.ysoopettaja-oppilassuhde
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysooppilaat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record